fbpx

Förebygg utmattning!

  Vi lever i en tid när den stressrelaterade ohälsan skjutit i höjden. För att utveckla en god fysisk och psykisk hälsa måste vi hitta sätt att minska på stressen genom att återhämta oss oftare och mer effektivt. I detta inlägg tänker jag belysa vad återhämtning kan vara och inspirera dig att hitta de former […]

Styr dina gener

Genanalyser är ett fantastiskt verktyg när det kommer till att individualisera hälsoinsatser. Kunskap om vår genetik ger oss makt att genom vår livsstil ”tysta” gener som annars i kombination med en ohälsosam livsstil kan skapa ohälsa. Jag har varit på utbildning i genetisk testning, denna gång relaterat till de viktigaste generna som påverkar vår hälsa, […]