fbpx

Vila för Framgång

Detta inlägg kommer att handla om kraften i att vila och vilken superkraft det kan ge oss! Vi betraktar lätt detta med att jobba mycket som ett uttryck för att vi har passion för vårt jobb, att vi är drivna och framgångsrika. Att vila kan betraktas som en svaghet. Men forskningen visar att vi både blir mer produktiva och lyckligare om vi lär oss att balansera arbete och vila.

Det har till och med skrivits böcker på ämnet vila. Forskaren dr. Alex Pang har skrivit en bok om kraften i att vila. Min vän Marie Söderström, psykolog som forskat på sömn och nu är aktiv på Stressmottagningen har också skrivit en bok om vila.

Pang tar upp detta med att många av de mest framgångsrika personerna är väldigt bra på att vila och att de upptäckt hur vila hjälper dem att lösa problem och nå sina mål.

Vårt arbetsliv idag är gränslöst och utvecklingen går väldigt snabbt inom många områden. Detta kan ge oss känslan att vi hela tiden måste jobba mer för att hinna med i utvecklingen. Många människors jobb är idag svårt att utvärdera och mäta. Man jobbar kanske med flera projekt samtidigt. Därför kan många fastna i fällan att hur produktiv man är mäts av hur mycket tid man lägger på sitt jobb.

Att vara en framgångsrik entreprenör idag är något helt annat än den gamla modellen där man jobbar sig upp och får skörda frukterna av sitt hårda arbete när man avancerar inom företaget eller organisationen.

För dagens entrepenörer handlar det mer om att vara kreativa, visionära och ha en passion för det man gör. Denna starka vision kan göra att man jobbar väldigt långa dagar och inte prioriterar andra områden av livet. Inom vissa områden ses långa arbetsdagar och sömnunderskott som en del av ens arbetsidentitet. I en sådan kultur är det lätt att betrakta detta som naturligt och nödvändigt.

Den nya tekniken med smartphones innebär att vi har kontoret i fickan vart vi än är och det att vi kan kolla mail när som helt blir ofta likställt med att vi borde kolla våra mail 24/7. Att kunna jobba hårt i vissa perioder exempelvis innan en deadline kan vara nödvändigt men att alltid jobba på detta sätt är kontraproduktivt.

Vi betraktar lätt vila som något som står i motsats till jobb och något som vi gör sen när vi får tid, inte som något vi gör tid för. Vi behöver skapa en ny relation till vila, en relation som bygger på att balans mellan arbete och vila inte bara ger oss bäst livskvalitet utan också gör oss mer produktiva.

Hört talas om honungsfällan? Det handlar om just detta när vi är passionerade för vårt arbete och tycker att det är roligt och självförverkligande och att vi då gärna arbetar för mycket. Personer som inte är identifierade med sitt arbete har lättare att släppa jobbet när de går hem för dagen. Ju mer du älskar ditt jobb desto mer behöver du vila från det.

Det finns idag mycket forskning som stödjer att vi blir mer effektiva och kreativa när vi har en bra balans mellan arbete och vila.

Hur vi tillbringar vår vila är viktigare än hur lång den är. Det avgörande är hur effektivt vilan laddar upp de mentala och fysiska batterierna. Ju mer du kan stänga av ditt arbete när du vilar desto bättre! Så vilka aktiviteter får oss att koppla bort jobbet mest effektivt?

Vi tänker oss ofta vila som något passivt. Men vi vet idag att mest återhämtande är ofta aktiviteter som är engagerande och aktiva. Att träna är en effektiv form av återhämtning. Det hjälper oss att koppla bort jobbet och det ger oss ny energi, mer kreativitet och får våra hjärnceller att växa till.

Fokusering är väldigt energikrävande och att ha en god blod och energitillförsel till hjärnan är avgörande för hur kreativa och fokuserade vi kan vara när vi arbetar.

Aktiviteter som kräver vår fulla uppmärksamhet, aktiviteter som kräver full psykologisk närvaro och/eller är fysiskt krävande är ofta väldigt effektiva på att låta hjärnan vila från det vanliga arbetet. Många framgångsrika personer har hobbies som upptar mycket tid och som är utmanande. Ett exempel är bergsbestigning. Klättring kräver total närvaro, är fysiskt krävande och innebär en nära relation till naturen, vilket vi vet är väldigt återhämtande.

Mindre riskfyllda aktiviteter som kan ha samma funktion är exempelvis målning och aktiv musiklyssning.

The default mode network är det som aktiveras i sådana aktiviteter. Här är hjärnan aktiv på ett annat sätt. Detta nätverk hjälper oss att organisera minnen och det processar olösta problem. Vår hjärna fortsätter alltså att lösa problem fastän vi inte är medvetna om det.

Min pappa har alltid sagt att han löser problem bäst när han sover. Att han om han har ett problem som behöver en lösning bäst ser till att sova för då har han lösningen nästa morgon. Det är ett tydligt exempel på hur the default mode network arbetar. Du kanske själv har erfarenheter av hur din hjärna under tiden du gör annat arbetar på att hitta en lösning på något du försökt komma på?

Många framgångsrika idrottare har förstått att sömnen är väldigt viktig för deras framgångar. Det är i sömnen som den viktiga återuppbyggnaden sker.

Många som är framgångsrika inom ett kreativt område arbetar med fullt fokus under några timmar på förmiddagen och ser på så vis till att göra de uppgifter som är mest beroende av kreativitet först på dagen medan de är utvilade. Forskning har visat att vi bara kan ha fullt kognitivt fokus i ca fyra timmar men att det är möjligt att få mycket gjort på dessa timmar.

Efter ett sådant fokuserat arbetspass gör vi bäst i att göra något som får oss att hamna I the default mode network, där har vi inte den vanliga censuren och det är därför lättare att hitta kreativa lösningar. Exempel på aktiviteter som kan stimulera detta är en lång promenad, simning, jogging, att påta i trädgården

Efter några timmar i the default mode network är det bra att jobba ytterligare en stund för att samla in de tankar och idéer som har dykt upp under vilan och planera för morgondagens arbete.

Alla har inte denna typ av fria kreativa jobb. Många som jobbar exempelvis inom vården har sina fasta arbetspass. Man har i forskning sett att personer som jobbar i människovårdande yrken gör färre misstag när de är utvilade och när de exempelvis har möjlighet att träna på arbetstid.

Vi behöver se seriöst på vikten av vila om vi vill vara produktiva och kreativa. Inte som något vi gör när vi är färdiga med allt annat. Vi måste skapa tid för vila och vi behöver vara noga med gränserna.

Det är viktigt att vi när vi vilar från arbetet stänger ner alla skärmar för att få en återhämtningseffektiv vila.

Att lägga den kreativa fokuserade arbetstiden direkt på morgonen och lägga sådant som möten på eftermiddagen kan vara en bra idé.

Jobb och vila är som vi ser partners inte konkurrenter. Vi kan alltså få mer gjort genom att arbeta mindre. Så om du vill få mycket uträttat se då till att bli bästa vän med vilan.