fbpx

Brist på energi

Att känna sig trött och sakna energi för att leva det liv som vi önskar är idag oerhört vanligt. Trötthet är något av en epidemi i vårt moderna samhälle. Men varför är vi så trötta och hur kan vi skapa mer energi?

Den frågan är ju väldigt stor och egentligen tänker jag att alla de olika inlägg jag skriver på ett eller annat sätt har med detta att göra, vare sig det handlar om stress och utmattning, depression, livsstilsförändringar kopplade till kost, näring, rörelse, återhämtning eller sömn mm.

Jag vill börja med att understryka att det är viktigt att du söker kontakt på din hälsocentral om du drabbas av en trötthet som du inte känner igen. Det är viktigt att utesluta så att det inte handlar om något tillstånd så som hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), diabetes, ledgångsreumatism, sömnapné (uppehåll i andningen under sömnen), blodbrist/anemi, depression. utmattningssyndrom, kroniskt trötthetssyndrom eller något annat. Alla dessa tillstånd är förknippade med ökad trötthet.

På hälsocentralen tar man ofta en grundpanel med prover. Du kan även beställa en omfattande provtagning via Werlabs. Ett par dagar efteråt får du då dina resultat digitalt tillsammans med en läkarkommentar. Om det skulle visa sig att du har något av ovanstående tillstånd så är livsstilsförändringar av de slag som jag tar upp i mina inlägg en viktig del av behandlingen.

Det vanligaste resultatet av en undersökning på hälsocentralen där trötthet är anledning till besöket är oftast att alla prover ser bra ut. Men det är knappast till någon hjälp om man känner sig väldigt trött och energilös. Så hur kan vi då förstå tröttheten?

Vi kan ha en trötthet som är mer kroppslig, den kan vara kopplad till exempelvis magbesvär, smärta/värk, ett svängande blodsocker, exponering av miljögifter eller ha samband med läkemedel där trötthet är en biverkan. Trötthet kan så klart även hänga ihop med att vi har jobbat hårt fysiskt eller tränat intensivt, men då har vi ofta lätt att koppla ihop att tröttheten hänger ihop med det.

Vi kan även ha en trötthet som mer är kopplad till hjärnans fungerande. Det kan handla om hjärndimma, koncentrationsproblem, hjärntrötthet efter att ha läst, skrivit, kört bil eller jobbat med intellektuella arbeten. Det kan även handla om depression, brist på motivation, ångest eller svängningar i sinnesstämningen.

Orsakerna till trötthet och utmattning kan vara många och ofta handlar det om en kombination av faktorer som påverkar varandra. Det kan handla om orsaker kopplade till vår psykosociala situation och vår livsstil såsom: Konflikter hemma eller på arbetsplatsen, inre stress, otrivsel, arbets- eller hemmabelastning, brist på stöd, överarbete, överträning, sömnbesvär eller svängig dygnsrytm, vilket kan ge upphov till jetlag-liknande symtom.

Det kan även handla om toxiner som kommer utifrån eller inifrån, såsom exempelvis exponering för: tungmetaller, kemikalier, mögel, läkemedelsintag eller toxiner som produceras från tarmbakterier. Läs gärna tidigare inlägg om vårt mikrobiom och om SIBO. Vi kan även vara trötta länge efter att vi haft ett virus såsom borrelia eller Epstein-Barr-virus efter körtelfeber. Vi blir också trötta om vi varit med om psykiska eller fysiska trauman som ger upphov till PTSD (Post traumatiskt stress syndrom).

Näringsbrister kan också ge upphov till trötthet och energibrist. Några vanliga brister kopplade till trötthet är: järnbrist, brist på B12, D-vitamin eller näring kopplad till sköldkörtelns fungerande såsom tyrosin, jod, selen, zink, mm. Vi kan vara drabbade av näringsbrist även om vi äter en bra kost om vi har exempelvis har problem med vår matsmältning eller är drabbad av överväxt av bakterier i tunn-tarmen.

Vi kan också ha brister på ämnen som är kopplade till våra mitokondriers funktion. Mitokondrier är cellernas kraftstationer och när de inte fungerar som de ska så drabbas vi av energibrist. I nästa veckas inlägg kommer jag att gå in närmare på detta med våra mitokondrier och hur vi kan stötta funktionen av våra viktiga kraftverk.

Vad som än bidrar till orsaken/orsakerna till just din trötthet, om du upplever dig trött och i avsaknad av energi, så är ett bra första steg att jobba med din livsstil. Se till att du äter en näringsrik kost, sätt din kropp i rörelse, vila och återhämta dig och se till att sova ordentligt, sök stöd och avlastning, säg nej till nya åtaganden och säg ja till roliga energigivande människor och aktiviteter.