fbpx

Energi på cellnivå

Förra inlägget handlade om trötthet och brist på energi. Denna gång ska vi plocka fram förstoringsglaset och titta ända in i våra celler. I cellerna finns mitokondrier som producerar energi. Vi ska fördjupa oss i funktionen av våra mitokondrier och hur vi kan stötta dessa våra viktiga kraftverk. De kan liknas vid ett batteri som hela tiden måste laddas. Våra kroppar består av cirka 100 biljoner celler och de allra flesta celler har många mitokondrier. I våra mitokondrier så sker den här laddningen och energiproduktionen genom något som kallas för citronsyrecykeln, ibland kallad Krebs cykel.

Symtomen på att vi har problem med vår energiproduktion och mitokondriernas funktion kan vara många, några exempel är: migrän, depression, tinnitus, muskelvärk, kroniskt trötthetssyndrom, diabetes, hypotyreos, håravfall, domningar i händer, fötter och ben med mera.

Våra mitokondrier är mycket känsliga för saker som: näringsfattig kost, processade födoämnen, socker, brist på omega-3, inflammationer, hormonobalanser, samt toxiska ämnen såsom aspartam. En mängd olika läkemedel kan också påverka våra mitokondrier negativt, exempelvis: statiner, metmorfin, paracetamol, diklofenak, p-piller, tetracykliner (ett slags antibiotika).

Vi kan också ha en genetiskt nedsatt förmåga till metylering och det påverkar våra mitokondrier. Rent kemiskt innebär metylering att en metylgrupp, vilket innefattar en kolatom och tre väteatomer kopplas på ett ämne i våra kroppar, till exempel en gen, ett enzym eller en vitamin så att ämnet blir metylerat.

Det finns en metyleringscykel i cellen som hjälper cellen att utföra sina arbetsuppgifter. För att detta ska fungera som det ska så behövs ett antal ämnen, där några av de viktigaste är: protein, riboflavin (B2), folat (B9), kobalamin (B12), pyridoxin (B6), zink och magnesium. Om vi har brist på något av dessa näringsämnen så kommer funktionen i metyleringsprocessen att påverkas negativt.

Några av våra system som är beroende av en välfungerande melylering är: vårt avgiftningssystem, där det viktigaste organet är vår lever. Jag kommer i ett inlägg lite längre fram ta upp hur vi kan stötta vårt avgiftningssystem.

Andra viktiga system som är beroende av en fungerande metylering är DNA-reparation samt genuttryck, det vill säga vilka gener som slås på och av (läs gärna tidigare inlägg om våra gener). Metylering är också viktigt för vår hjärna och signalsubstanser såsom: serotonin, dopamin, noradrenalin med flera. Även vårt immunförsvar är beroende av metylering för att kunna arbeta balanserat, det vill säga inte vara varken underaktivt, vilket kan göra oss sårbara för olika sjukdomar eller överaktivt, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar, där kroppens egen vävnad attackeras av immunförsvaret.

Hur våra gener uttrycks beror på miljön som omger dem. Miljön utgör ungefär 85% av genernas uttryck. Vi kan alltså påverka väldigt mycket själva när det gäller detta hur våra gener uttrycks (se tidigare inlägget: Styr dina gener). En ogynnsam miljö runt våra gener kan vara att vi inte äter tillräckligt med näring, att vi röker, utsätts för olika toxiner, är för stillasittande, sover för lite, med mera. Denna ogynnsamma miljö för våra celler kan exempelvis innebära att vi känner oss trötta, har huvudvärk, känner oss nedstämda, har ont i lederna och kan i förlängningen innebära att vi utvecklar olika sjukdomar.

En gynnsam miljö däremot där vi får tillräckligt med näringsämnen, där blodet syresätts av tillräcklig motion, där vi sover gott och inte exponeras för toxiner leder till ett positivt genuttryck. Detta gör att vi känner oss friska, starka och fulla av energi.

Några viktiga steg för att stötta våra mitokondriers funktion är att utvärdera näringsbrister, B12-brist, sömnbrist, obalans mellan arbete och återhämtning eller mellan vad du ger och vad du får i dina relationer.

Viktigt är även att behandla eventuella infektioner, ta bort miljögifter, exponering för tungmetaller, mögel, skräpmat mm. Det är också viktigt att vi undviker fel sort fett som vegetabiliska växtoljor, margarin och transfetter och istället satsar på fetter som avokado, olivolja, oliver och omega-3. Goda fetter är en viktig del i alla våra membran inte minst de membran som omsluter våra mitokondrier och som har som uppgift att släppa in näringsämnen i mitokondrien och släppa ut energi och avfallsprodukter efter förbränningen i kraftverket. Syresättningen är också central så att se till att motionera och att djupandas är viktigt för att cirkulera och syresätta blodet.

Vi kan alltså stötta upp vår metylering med hjälp av rätt livsstil och rätt näringsämnen/tillskott. Om vi tar läkemedel som exempelvis de jag listade upp tidigare i inlägget så kan det vara extra viktigt att ta ett tillskott av exempelvis metylerade B-komplex, magnesium av god kvalité. Att få i sig tillräckligt med zink är också viktigt.

Allt som motverkar inflammation är också gynnsamt för våra mitokondrier, läs gärna det inlägg som jag skrivit om antiinflammatorisk livsstil. Att ha ett bra antioxidant-försvar är viktigt för att ta hand om fria radikaler som annars riskerar att bidra till oxidering (”rostning”). Detta sker med hjälp av de viktiga så kallade fytonäringsämnen som jag tänkte berätta om i nästa inlägg.

Att titta på cellnivå blir alltid ganska komplext då det handlar om avancerade biokemiska system. Hoppas att du ändå fick med dig en förståelse av hur viktiga dessa våra kraftstationer är. Nästa vecka blir inlägget återigen mer konkret!