fbpx

Toxiner

Vi lever i en miljö som är full av toxiner – gifter. Luftföroreningar av avgaser och våra industriers utsläpp. Förorenat vatten, rökning, alkohol och toxiner i vår kost, mediciner, hudvårdsprodukter, insektsgifter och emballage till mat. Alla dessa toxiner skadar våra mitokondrier (se tidigare inlägg) och vår hälsa. Vissa toxiner kan vi ha svårt att skydda oss ifrån då de finns i vår miljö, i luften vi andas och i vattnet vi dricker. Vi kan dock till viss del påverka vilken toxisk belastning vi exponeras för genom att göra andra val.

Många av våra vanliga sjukdomstillstånd har en toxisk association, det handlar om bland andra: hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, metabola sjukdomar, cancer, neurologiska sjukdomar, infertilitet, neuropsykologiska sjukdomar samt depression och ångest. Personer som är särskilt utsatta är personer som utsätts för flera olika exponeringar via exempelvis jobb och hobbies, personer som har ett dåligt fungerande immunsystem, personer med nedsatt näringsstatus, personer som går ner i vikt, samt personer med genvariationer som gör att kroppen har en nedsatt förmåga till avgiftning (detox). Toxisk påverkan startar ofta med att immunförsvaret blir påverkat, som exempelvis vid astma. Därefter blir ofta neurologiska och hormonella system, och mag-tarmkanalen påverkad. Symtom vi kan vara uppmärksamma på är: generaliserad muskelvärk, koncentrationssvårigheter, mat-intoleranser, huvudvärk, trötthet samt magsmärtor.

Toxiner av olika slag kan kraftigt försämra våra cellers funktion. Toxiner finns av många olika typer. De kan både komma från vår miljö och inifrån. Utifrån kommande toxiner är sådana som kommer från vår miljö på olika sätt såsom tungmetaller och olika ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Vi kan vara drabbade av biologiska toxiner såsom svamp och mögel. Fysiska toxiner är sådana som orsakas av radon. Inifrån kroppen kommande toxiner kan vara kopplade till högt blodsocker, förhöjda urinsyror och ökade cytokiner från överväxt av bakterier och annat. Vi har även genetiskt olika förmågor till avgiftning eller detox, eller som det ofta kallas i forskning: biotransformation.

Tungmetaller kan finnas i vårt dricksvatten, i mat, i damm, i fisk (framförallt i stora fiskar), i tandamalgam, i gamla sorters växtgifter, och inom industrier. Dessa ackumuleras i vår hjärna, i våra njurar och i vår lever och i våra ben.

Bisfenol som förkortas BPA, BPS eller BPAF är vanliga i många av våra vardagliga produkter så som i viss mat och dryck, i förpackningar, i kassakvitton, i vattenflaskor, läskflaskor och andra typer av plastflaskor såsom exempelvisi barnmatsflaskor. Det finns även i skyddslager i matkonserver. Denna typ av gifter påverkar kraftigt våra mitokondriers funktion.

Parabener används som konserveringsmedel ibland annat i kosmetika och hudvårdsprodukter, de misstänks ligga bakom för tidig pubertet och påverkar hormonsystemet negativt. Ftalater tillsätts för att göra plaster mer flexibla och finns i plastprodukter, alla ftalater är inte skadliga men vissa är misstänkt hormonstörande. Triklosan är en ingrediens i många produkter, framförallt i hygien- och rengöringsprodukter och i vissa tandkrämer samt i vissa sportutrustningar för att förhindra dålig lukt. Vi vet att triclosan är giftigt för vattenlevande organismer och att det inte bryts ner i reningsverk.

Toxiska är även de flyktiga lösningsmedlen. Det här är produkter såsom exempelvis bensen, etylbensen, xylener med flera. Källan är allt som avger en lukt såsom bensin, cigarettrök, luftspray, lim, färg, mjukgörare, nagelacksborttagare med flera. Dessa använder vi ofta i hemmet i olika funktioner. De här produkterna kan vara cancerogena, irritera luftvägarna, ge neurologiska besvär med mera.

Om du upplever ohälsa enligt ovan beskrivning så kan det vara värdefullt att se över den toxiska exponeringen. Titta på innehållsförteckningar och köp bra hygien- och rengöringsprodukter och försök undvika plaster av olika slag såsom vattenflaskor och matlådor av plast. Se även över dina matlagningsredskap och byt ut sådant som kan innehålla toxiner såsom stekpannor med non-stickbeläggningar. Var även noga när du köper textilier av olika slag så att de exempelvis inte är flamskyddsbehandlade. Ytterligare saker vi kan göra är att exempelvis ta ett vattenprov för att testa kvalitén på vårt vatten. Fundera även på om det kan finnas problem med mögel i ditt hem eller på din arbetsplats, undersök luftkvalitén och sätt eventuellt in vattenfilter och luftrening.

Nästa veckas inlägg kommer att handla om hur vi kan göra oss av med toxiner genom att stötta kroppens egen detox.