fbpx

Bli vän med dig själv!

Vad är självkänsla och kan vi göra något för att förbättra vår självkänsla? Med genuint god självkänsla slutar vi att jämföra oss med andra och manövrerar tryggt genom livet! Vi får mer glädje och presterar utifrån nyfikenhet och engagemang. Vi ser misslyckanden som en del av livet och ser till att lära oss av våra misstag.

Självkänsla

Självkänsla är ett komplext psykologiskt koncept av hur mycket vi värdesätter oss själva och hur kompetenta vi känner oss i livet. Självförtroende däremot är kopplat till vår upplevelse av att kunna klara av saker. Vi kan ha ett gott självförtroende utåt men en bristande självkänsla i vårt inre.

Självkänsla är kopplat till hur mycket vi accepterar oss själva, hur värdiga vi ser oss själv vara i grunden.

Våra erfarenheter påverkar vår självkänsla

Var kommer då dessa föreställningar om oss själva ifrån? De formas av många olika faktorer såsom våra relationer och om vi känner oss kopplade till en större mening. De erfarenheter som vi gör under vår barn och tonårstid påverkar hur vår självkänsla blir.

Våra föräldrar har den största påverkan på hur vi känner inför oss själva. Om vi hade tur att ha föräldrar som lyssnade på oss, respekterade oss och erbjöd oss stöd så har vi mest troligt utvecklat en god självkänsla. Men om vi hade familjemedlemmar som var kritiska, utnyttjade oss eller förväntade perfekta prestationer kan deras kommentarer och attityd gentemot oss ha påverkat vår självkänsla.

Hur vi haft det på skolan och tillsammans med våra kompisar påverkar också vår självkänsla. Om vi blivit mobbade eller utfrysta påverkar det vår självkänsla.

Kritik och utanförskap kan påverka vår grundläggande bild av oss själva, vi brukar kalla denna grundsyn som vi har på oss själva för grundantaganden. Genom att analysera dessa grundantaganden om oss själva så kan vi påverka dem. Vi behöver även känna på de känslor som är kopplade till våra negativa grundantaganden. När vi utvecklas så blir det ofta så att människors attityd till oss flyttar in i oss själva och vi blir kritiska och dömande mot oss själva i vårt inre.

Tänk om detta antagande är felaktigt

Du kan ställa dig frågan: Tänk om detta antagande om mig själv är felaktigt. Därefter kan du ställa dig själv frågan om du är redo att släppa detta antagande eller föreställa dig hur det vore att vara fri från detta antagande? Vem skulle du vara om du inte utgick från att detta antagande var sant?

Många gånger säger vi saker till oss själva som vi aldrig skulle säga till en annan människa. Att börja rikta kärlek och omsorg till oss själva kan ibland vara utmanande till en början.

Våra tankar påverkar vår självkänsla

Våra tankar är det som i nutid påverkar vår självkänsla. När våra tankar är självkritiska påverkar det hur vi känner inför oss själva. Vi kan ha blivit så vana att höra dessa självkritiska tankar att vi betraktar dem som en del av oss själva. Ju oftare vi tänker självkritiska tankar desto starkare blir de. Vi behöver därför bli lika källkritisk till våra tankar som vi är till annat som vi väljer att tro på.

Vad skulle du säga till en vän?

Ett hälsosamt självprat kan stärka vår självkänsla. Det kan vara bra att börja med att fråga dig själv vad du skulle säga till en god vän i samma situation? Vi är ofta mycket vänligare mot våra vänner än vi är mot oss själva. Försök att förhåll dig till dig själv som du skulle förhålla dig till en vän. Försök att känna på känslan av omsorg och självacceptans.

Acceptans

En av de viktigaste nycklarna när vi ska förbättra vår självkänsla är att jobba med vår självacceptance. Själv acceptance handlar om att att se positivt på oss själva oavsett hur vi presterar i olika sammanhang. när vi accepterar oss själva så är vi ok med den vi är, både de negativa och de positiva sidorna av oss själva.

Vi är bäst hjälpta av att acceptera oss själva precis som vi är just nu. Att inte fastna i att tänka att vi kommer att tycka om oss själva längre fram när vi ändrat på oss.

Självacceptans börjar med att vi riktar compassion gentemot oss själva. Istället för att kritisera oss själva så erbjuder vi oss själva acceptance och vänlighet. Istället för att förebrå oss själva för våra misstag så praktiserar vi förlåtelse. Vi behöver inte vara perfekta för att uppleva ett gott självvärde.

Självmedkänsla

När vi jobbar med self-compassion så riktar vi tålamod och kärlek gentemot oss själva. Vi fokuserar också på det som förenar oss människor, våra likheter. Det som är gemensamt i detta med att vara människor. Mindfulness hjälper oss att se saker som de är utan att döma eller vara reaktiva.

Det är vanligt att vi jämför oss med andra och att vi kopplar en god självkänsla till att vara bättre än andra. Om vi gör detta kan vi bli tävlingsinriktade och ständigt ha en önskan att visa oss bättre än andra. I detta fall blir vårt självvärde förknippat med vår senaste prestation. Om vi har detta jämförande förhållningssätt gentemot vår omgivning så blir vår självkänsla sämre ju bättre det går för människor i vår omgivning.

Ett bättre sätt är att träna oss på att släppa jämförandet med andra och rikta omsorg och kärlek gentemot oss själva.

Se upp med tankar på perfektion

Att ändra sitt förhållande till perfektion är avgörande. Vid låg självkänsla kan vi ha idén att vi måste vara perfekta för att duga. Vi kan älta våra misslyckanden. Vår inre självkritiker kan hindra oss från att känna glädje. Många gånger kan personer som är väldigt självkritiska tänka att detta förhållningssätt gentemot sig själva hjälper oss att prestera. .Vi behöver släppa vår självkritiker för att våga ta risker. Vi måste vara ok med att misslyckas om vi ska våga utvecklas och ta risker här i livet.

Prestationsbaserad självkänsla

Jag möter ofta människor på min mottagning med låg självkänsla. Denna bristande självkänsla är många gånger förknippade med så kallad prestationsbaserad självkänsla. Personer som har detta livsmönster löper stor risk att missa mycket glädje i livet och en ökad risk att hamna i utmattning.

Att jobba på detta sätt med låg självkänsla gör man i Compassionfokuserad terapi. Om du behöver hjälp i detta arbete så sök upp en psykolog eller psykoterapeut som jobbar på detta sätt.

Jag önskar dig en framtid med genuint god självkänsla, en framtid där du kan känna glädje, acceptans och kärlek gentemot dig själv. En framtid där din glädje inte är förknippad med sin senaste framgång. En framtid där du slutat jämföra dig med andra och istället fokuserar på det som förenar oss människor. En framtid där du duger precis som du är.