fbpx

Ensamhet

Ensamhet kan vara självvald och då kallar vi den frivillig ensamhet. Vissa människor trivs bra med att tillbringa mycket tid för sig själva och laddar bäst energin i sin ensamhet. Med frivillig ensamhet så menar vi att den är självvald och att man föredrar att tillbringa mycket tid själva. Man trivs i sitt eget sällskap och tycker kanske att optimala aktiviteter är en promenad med hunden eller att läsa en bok.

Man kanske gillar den frihet som kommer av att kunna bestämma över sina dagar själv och tycker att höjden av lyx är att ha en hel dag eller en hel helg för alldeles för sig själv att göra precis vad man vill av. Denna typ av ensamhet är inte förknippad med någon ohälsa. Vi brukar kalla det att man är introvert. En introvert person brukar man beskriva som en person som bäst återhämtar sig när den är för sig själv och som inte på samma sätt stimuleras av att vara i sociala sammanhang.

Personer som är introverta nöjer sig ofta med några få djupa vänskapsband. En del personer med detta personlighetsdrag kan känna skam när de jämför sig med andra som är mer extroverta och då tänka att de borde vara mer på det viset. Det är något av en norm idag att man ska ha många vänner, ett stort socialt nätverk och många vänner på Facebook. Om man känner igen sig i den här beskrivningen så gör man bäst i att acceptera sig själv precis som man är och låta behovet av egen tid bli tillgodosett. Men inte heller missa att vi alla behöver andra människor för att må bra och att känna oss trygga.

Man kan även vara ofrivilligt ensam och då längtar man efter gemenskap med andra människor men har ingen att vända sig till. Denna typ av ensamhet är förenat med ohälsa hos oss människor. När vi upplever ofrivillig ensamhet så är vårt stressystem nästan alltid aktiverat. Ett konstant påslaget stressystem är väldigt skadligt och kan ge sådant som förhöjt blodtryck, infektionskänslighet, negativ påverkan på mag-tarmhälsan, försämrad sömn, smärta, koncentrationssvårigheter med mera. Det här kan i förlängningen leda till hjärt-kärlproblem, stroke och demens. Man har likställt ohälsan som följer av ofrivillig ensamhet med att röka 15 cigaretter varje dag. Vid isolering som är den allra farligaste sortens ensamhet för oss människor så är denna stress väldigt stark.

Vi kan även uppleva oss känslomässigt ensamma även om vi har människor omkring oss. Känslomässig ensamhet kan vi uppleva när vi har människor omkring oss men inte upplever att det finns någon känslomässig kontakt. Vi kanske till och med har en partner och familj. Den känslomässiga ensamheten kan vara tung att bära. Upplevelsen av att det inte finns någon känslomässig näring i en relation bidrar till stress och svåra känslor.

Rent evolutionärt så är vi människor skapade för att ingå i en flock, av att höra till. Det har främjat vår överlevnad att tillhöra en grupp och ensamhet har historiskt varit förenat med risken att inte överleva. Idag har vi inga problem med att överleva fysiskt även om vi är ensamma men för att känna oss trygga behöver vi veta att vi har människor som finns där för oss. Det kan handla om att veta att någon skulle hjälpa oss om vi blev sjuka eller att veta att någon skulle låna oss pengar om det skulle krisa. Att vi har någon att dela de sorger med som vi alla möter längst vägen.

Jag hörde för ett tag sedan någon beskriva vad ett hem är, och dennes beskrivning var att ett hem är där någon märker om du inte kommer hem. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen. Att leva själv behöver dock inte innebära att man känner sig ensam eller att man skulle önska att man hade någon att bo tillsammans med.

Men vi vet att mellan en halv miljon och en miljon svenskar lider av ensamhet på olika sätt. Så vi kan säga att om vi känner oss ensamma så är vi verkligen inte ensamma om det.

Ofrivilligt ensamma är vi när vi längtar efter kontakt med andra men har det i alldeles för liten grad i våra liv. Vanliga orsaker till att vi är ofrivilligt ensamma kan vara att vi nyligen har flyttat och inte hunnit bygga upp något nätverk. Att vi nyligen skilt oss, eller att vi är gamla och stor del av vårt nätverk har försvunnit genom att människor dött eller blivit ofärdiga.

En annan vanlig orsak till ofrivillig ensamhet är kopplad till att vi har en låg självkänsla med mycket skamkänslor och tänker att vi inte är värda kontakt med andra. På min mottagning möter jag många människor som känner sig ensamma och som ibland saknar ett nätverk av människor.

Det är vanligt att människor som är ofrivilligt ensamma har tankar på att de inte har något att komma med i sociala sammanhang. Man kanske tänker att man är tråkig eller att andra inte skulle kunna älska en om de kände en på djupet. Man kan även ha blivit sviken eller utnyttjad av andra och det kan ha lett till en ökad misstänksamhet kring andra människors motiv, vilket gör att man är på sin vakt och håller avstånd till andra människor.

Den allra mest skadliga sortens ensamhet är den då vi är i stort sett isolerade. Det är då vanligt att man har en hög grad av skam som handlar om att man tänker att man inte är värd att höra till. Man kan då uppleva att man i grunden är annorlunda än andra människor, nästan som om man är från en annan planet.

Nu när julen närmar sig så kan denna ensamhet kännas om möjligt ännu tyngre. Kontrasten mot den värme och gemenskap som utmålas kan bli mycket smärtsam. Att se andra människor ingå i olika sociala sammanhang. Nu med sociala medier så innehåller denna period mycket bilder på glögg-mys, julfester och släktsammankomster som kan framstå i ett romantiskt skimmer.

Vi människor känner ofta stor mening och glädje när vi kan göra något bra för någon annan människa. Så om vi vill höja vår egen glädje och samtidigt bidra till någon annans glädje så kanske vi kan dela med oss av någon del av vårt julfirande. Kanske har vi någon person i vår närhet som vi tror känner sig ensam och kanske kan vi dela med oss av den gemenskap vi har till denna person.

Om du är ensam och kommer att tillbringa julen själv så kan det vara bra att göra upp en plan för dagen. Att komma ut och röra sig ökar välbefinnandet. Kanske går det att planera in att se en film som man velat se. Att laga till en god måltid och göra det mysigt omkring sig kan vara ett sätt att visa sig själv omsorg.

Ett annat alternativ kan vara att göra något för andra samtidigt som man slipper att vara ensam genom att exempelvis engagera sig i Stadsmissionen, Röda korset, IOGT-NTO eller Frälsningsarmén, som alla ordnar alternativa jular. Då får man glädjen av att göra något för andra samtidigt som man gör något för sig själv.

Om du är ofrivilligt ensam eller känner dig isolerad så kanske du kan bestämma dig för att kommande år blir året när du tar viktiga steg mot mer gemenskap. När vi tar viktiga steg mot något som är meningsfullt kan ofta rädslan göra oss sällskap och om vi bara kan låta denna rädsla få finnas utan att den får styra riktningen så kan vi börja ta små steg i rätt riktning.

Jag kan tipsa om en bok som heter ”Att vinna över ensamheten” skriven av Anna Bennich och i den finns många hjälpsamma perspektiv såsom exempelvis: Hur gör man egentligen för att skaffa nya vänner? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap.

Hur du än firar julen så kom ihåg att du alltid kan vara en god vän till dig själv. En vän som riktar omsorg och kärlek gentemot sig själv. En vän som står på din egen sida när du har det svårt, en vän som alltid finns där för dig.