fbpx

Lever du det liv du vill leva?

Att då och då stanna upp och fundera om man lever det liv som man önskar leva är viktigt för att man i slutet av livet ska kunna se tillbaka på sitt liv och säga: Ja jag har levt mitt livs på ett sätt som varit sant för mig.

Jag förstår att många kan uppleva sig sitta fast i omständigheter som är allt annat än det som man drömt om. Många jobbar med sådant som inte känns meningsfullt och det är vanligt att uppleva att man sitter fast i relationer som inte känns närande och utvecklande.

Att jobba med en livskompass är ett användbart verktyg när vi ska fundera över vad som är viktigt för oss i grunden. Vi fokuserar då på värden och vad som känns sant och utvecklande för just oss som individer. Vi gör ibland våra val i livet utifrån vad vi tror att andra förväntar sig av oss och om det skiljer sig från vad som känns meningsfullt för oss så uppstår det svåra glapp i våra liv.

Glappet kan beskrivas som det avstånd som finns mellan det liv vi önskar leva och det liv vi faktiskt lever. Om detta är stort, det vill säga att vi lever på ett sätt som ligger långt ifrån det som vi skulle önska då uppstår det lidande och ohälsa. Att konstatera att det finns ett stort glapp kan ge upphov till svåra känslor och man kan känna sig ledsen när man konstaterar det.

Att se saker och ting som det är och samtidigt sätta ord på hur man skulle önska att det skulle vara är ett viktigt första steg i att påbörja en förändring. Då kan man dela upp glappet i många mindre konkreta steg som blir mer möjliga att ta. Men för att veta vart man är på väg så behöver man veta vilken riktning som man vill gå i. Ett citat från Alice i Underlandet belyser detta: I sagan har Alice gått vilse och frågar katten vilken väg hon ska ta. Katten frågar då: Vart är du på väg? och Alice svarar ”Jag vet inte”. Kattens ord till Alice blir då: Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

Så att stanna upp och fundera kring viktiga livsvärden – det vill säga riktningen, dit man vill vara på väg, är en viktig början. Man kan dela upp en livskompass på lite olika sätt men i stora drag så kan man fundera på områdena: Relationer, Arbete/utveckling, Fritid och hälsa. Inom vart och ett av dessa områden så skriver man upp sådant som man vill ska finnas med i ens liv.

När man exempelvis funderar på relationer så kan man fundera på de olika typer av relationer som livet kan rymma, så som familjerelationer, släkt, kärleksrelationer, vänner och socialt liv. Vad tycker just du är viktigt inom dessa olika områden? Vad skulle du vilja fanns med där om allt var möjligt? Vad vill du få ut av dina relationer? Försök att frigöra dig från hur det är idag och tänk fritt och i ett livsperspektiv. Som om du var 100-år gammal och ser tillbaka på ditt liv och då tänker: Ja jag har levt mitt liv så som jag velat!