fbpx

Depression och rörelse


Depression går till viss del att påverka med vår livsstil. Vad är då en antidepressiv livsstil? Sammanfattningsvis kan man säga rörelse är en av de viktigaste ”medicinerna” vid depression. Rörelse hjälper vår hjärna att fungera bättre, det höjer vårt humör, minskar ångest, minskar stressresponsen, ger bättre sömn, stärker hjärtat, ökar metabolismen, bidrar till viktnedgång, ökar, energinivån, stärker immunförsvaret, sänker blodtrycket, minskar risken för diabetes och benskörhet och till och med saktar ner åldringsprocessen. Tänk om detta skulle gå att paketera och sälja som en medicin, det skulle bli en riktig storsäljare. Men detta rörelsepiller finns helt gratis tillgängligt för oss alla! Det finns idag mycket forskning som backar upp att motion är bra mot depression.

I en av de första studierna kring rörelse och depression delade man in de deprimerade patienterna som deltog i studien i tre grupper: En grupp fick Zoloft (den tidens mest förskrivna antidepressiva medicin), en grupp fick rask promenad i 30 minuter tre gånger i veckan och den tredje gruppen fick placebo-kontroll. Efter 16 veckors behandling så visade rörelsegruppen på lika goda resultat som Zoloftgruppen och efter ytterligare några månader visade rörelsegruppen på bättre resultat än gruppen som medicinerades. Motionsgruppen visades sig även ha mindre risk för att depressionen skulle återkomma. Antidepressiv medicinering kan ge oönskade biverkningar och motion ger inga biverkningar utan många hälsosamma ringar på vattnet.

Om du har en pågående behandling för depression så är det viktigt att du kollar med din ansvariga läkare innan du gör några förändringar vad gäller din medicinering eller vad gäller utökad motion, om du har ett pågående tillstånd där detta skulle kunna vara kontraindikerat.

De former av fysisk aktivitet som är mest studerade är: aerobics, styrketräning, yoga och HIT (High Intensity Training). Här har aerobisk träning starkast stöd i forskningen när det gäller behandling mot depression. Att du ägnar dig åt aerob träning märker du av att du andas tyngre och kan ha svårt att föra ett samtal samtidigt. Under aerob träning ökar vår kropps behov av syre och blodcirkulation.

De flesta av oss vet att motion är bra och samtidigt kan det vara en utmaning att komma igång och fortsätta att röra på oss. Ursprungligt rörde vi inte på oss mer än nödvändigt, vi hade osäker tillgång på mat och det gällde att spara på energin. Däremot var vi tvungna att röra på oss för att säkerställa vår överlevnad som jägare och samlare. Idag lever vi i ett överflöd när det gäller tillgång till mat och vi behöver inte röra på oss nämnvärt för att den ska landa i våra kylskåp.

Utmaningen med träning och särskilt när det handlar om att en deprimerad person ska komma igång med träning är att just komma igång med det, att så att säga ta sig över tröskeln och sätta sin kropp i rörelse. Den andra utmaningen när man väl kommit över tröskeln är att fortsätta med den nya vanan. Ett bra alternativ kan vara att bestämma med en vän att röra er tillsammans och boka in exakt när ni ska göra det. Vi vet att vi bäst bygger varaktiga förändringar när vi gör små förändringar som vi kopplar på någon rutin som vi redan har.

När vi ska göra viktiga beteendeförändringar så är det bra om vi är så exakta som möjligt med hur, när, vad och eventuellt med vem som vi ska göra det. Att vi helt enkelt planerar in detta i våra kalendrar och gör det oavsett vi känner för det eller inte. Att vänta på inspiration eller att man ska känna för det är inte ett framgångsrikt sätt att förhålla sig till viktiga saker i våra liv såsom träning, särskilt inte när det handlar om depression då vi ofta tappat kontakten med vad vi tycker är roligt och inte känner för att göra så mycket överhuvudtaget. Det är också hjälpsamt att vi sätter upp meningsfulla mål för oss själva och att vi väljer den form av träning som känns mest meningsfull och glädjefylld och som har lägst tröskel för att vi ska komma igång. Att cykla, jogga, hoppa studsmatta, dansa zumba eller vad som helst som sätter din kropp i rörelse har en antidepressiv effekt.

För de allra flesta av oss är detta med att ta oss ut på en rask promenad något som är enkelt och inte kräver någon speciell utrustning eller medlemskap för att sätta igång med. Det är okomplicerat, gratis och vi får dessutom frisk luft och solljus vilket vi också mår bra av. Vi behöver promenera snabbt, såsom om vi var sena till ett möte för att vi ska få en aerob träningseffekt. För mig personligen är en lång promenad tillsammans med vår hund en viktig del av min morgonrutin. Om jag av någon anledning inte kan ta mig ut på denna morgonrunda så känns det som att något saknats under dagen.

När vi har hållit igång med vår nya vana under en längre tid så blir det just en vana som vi inte gärna vill vara utan.

Så om du ännu inte är fysiskt aktiv så bestäm dig här och nu för att börja med att sätta din kropp i rörelse redan idag! Och du behöver inte gå ut hårt, börja med att ta dig ut fem minuter och bygg vidare från det!