fbpx

Hälsa under isolering

Vi står idag inför en helt ny situation på grund av Coronavirusets hot mot vår hälsa och vårt samhälle, Många, framförallt äldre och kroniskt sjuka har tvingats till isolering i sina hem. Denna isolering kan komma att pågå under flera månaders tid och det kan såklart innebära en stor stress för de som tvingas isolera sig men även för deras anhöriga som inte kan träffa sina nära och kära.

Vi behöver i detta läge tänka till så att inte isoleringen i sig leder till att folkhälsan försämras. De behov som vi människor har består ju även om vi inte vistas ute i samhället. Behov av social kontakt, fysisk kontakt, näringsrik kost, fysisk aktivitet, dagsljus, sömn, stresshantering, återhämtning och möjlighet till stimulans och utveckling. Att vi tänker till hur vi möter våra behov i detta läge är viktigt.

Vi människor är så beroende av våra relationer. Kontakt med de som står oss nära är en viktig del av vår återhämtning och det är till våra nära relationer som vi vänder oss när vi söker behöver trygghet. Forskning har visat att vi klarar kriser betydligt bättre om vi upplever att vi har stöd av våra relationer.

Hur vi upplever en period av isolering beror såklart på vem vi är. En introvert person kan uppleva detta som mindre stressande än vad en extrovert person gör. Oavsett vilken grad av social kontakt som vi trivs med så behöver vi alla andra människor och ingen mår bra av att uppleva sig ensam och utan stöd.

I detta läge så utsätts vi för mer stress än vanligt och vi kan inte på samma sätt som tidigare söka stöd hos vårt nätverk om vi behöver vara isolerade. Nu måste vi hitta nya sätt att hålla kontakt med vårt nätverk och nya sätt att visa att vi finns där för de personer som behöver skyddas från Coronaviruset.

Att under dessa förhållande ha daglig kontakt med sitt nätverk är värdefullt. Det finns idag många sätt att hålla kontakten: Telefon, mail, sms, FaceTime, Skype, sociala medier mm. Så om du är isolerad använd dig av de kontaktvägar som funkar för dig. Om du är anhörig eller vän så behövs du mer än någonsin som stöd. Att hitta en daglig rutin av att exempelvis ta en kopp kaffe tillsammans via FaceTime eller Skype kan vara en idé.

För många av våra allra äldsta så kanske man inte har kunskapen eller tillgången till den nya tekniken exempelvis hur man använder smartphones eller dator och då får telefonen bli en viktig livlina.

För andra kan denna period innebära att man är isolerad tillsammans med någon eller med några andra. Då kan man stå inför andra utmaningar såsom att gå varandra på nerverna och hamna i konflikter. Det är inte så konstigt då denna situation är onaturlig. Att hitta sätt att få egentid under denna period kan då vara viktig exempelvis genom att se till att man ibland har möjlighet att dra sig undan för att vara för sig själv och att kunna ha kontakt med egna vänner kan vara viktigt.

Andra saker som är viktiga för att må bra under isolering är att se till att upprätthålla dagliga rutiner. Att stiga upp och gå och lägga sig ungefär samma tid är viktigt för vårt välmående. Och att göra det i samklang med dygnsrytmen. Att om det är möjligt komma ut en stund på förmiddagen hjälper oss att ställa vår dygnsrytm rätt. Att hålla en regelbundenhet när det gäller måltider är också värdefullt.

Sömnen är avgörande för vårt välmående men även för vår förmåga att kunna bekämpa virusinfektioner. Vårt immunförsvar fungerar som bäst under sömnen. Vår sömn hänger ihop med dagen och för att kunna sova gott på natten så behöver vi exponeras för dagsljus, vara fysiskt aktiva samt ha en effektiv stresshantering och återhämtning.

Att tänka på återhämtning i detta läge kanske känns bakvänt men återhämtning handlar om att få variation i aktiviteter under en dag. Att bara sitta framför en skärm är väldigt stressande för vårt system och dåligt för vår hälsa generellt. Stillasittande har i en välkontrollerad studie även visat sig ge en ökad risk för depression. Så att tänka på att få variation under dagen är viktigt. Att om möjligt tillbringa tid i naturen är välgörande och återhämtande för oss människor. Att ta en skön dusch och om möjligt ta ett bad eller basta samt att meditera eller på andra sätta hand om sitt välmående är värdefullt.

Att se till att röra på sig dagligen genom att genomföra något träningsprogram är viktigt för både vår psykiska och fysiska hälsa. Kanske finns det tillgång till någon träningscykel eller ett löpband eller någon annan typ av träningsutrustning som kan vara till hjälp. Det går annars utmärkt att träna utan redskap med sin egen kroppstyngd som verktyg.

Att laga en god och näringsrik mat är också väldigt viktigt för såväl kropp som själ. Att se måltiden som en närande mysig stund där man har gott om tid att både laga mat och äta mat med större närvaro. Kanske kan man ibland äta tillsammans med någon från sitt nätverk med hjälp av de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. Att undvika att överkonsumera alkohol som ett sätt att hantera stress eller tristess är oerhört viktigt för måendet.

Att se till att hjärnan får rätt stimulans är också viktigt. Vi har under en period av isolering mycket tid och det kan ge oss fina möjligheter att lära nytt och utvecklas. Vi kan få nya intryck genom att: läsa intressanta böcker, upptäcka ny musik, se tv-serier som vi velat se, lära sig ett nytt språk med hjälp av en språkapp, gå en digital kurs inom ett område som intresserar, lära oss meditera med en meditationsapp, börja skriva dagbok eller kanske en bok. Det finns idag oändliga möjligheter om man behärskar digital teknik.

Hur länge och hur utmanande denna period än blir är det viktigt att vi tar oss igenom den tillsammans. Om man saknar stöd i sitt nätverk är det viktigt att man söker hjälp oavsett om det handlar om att få hjälp med inköp eller att få kontakt med en medmänniska. Om man mår dåligt psykiskt kan man söka hjälp hos psykolog digitalt. En sådan här period lockar fram både de bästa och sämsta sidorna hos oss människor. Låt oss tillsammans se till att vi tar oss igenom denna tid med kärleksfull omsorg om oss själva och andra!