fbpx

Anledningen till frivillig ensamhet är avgörande

Att tillbringa mer tid i ensamhet är aktuellt nu i och med Coronaepidemin och hur jobbigt vi upplever detta beror på i vilken grad vi bäst laddar våra batterier: I ensamhet eller tillsammans med andra. Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp skillnaden mellan frivillig och ofrivillig ensamhet och mellan att vara introvert och extrovert.

Fördelarna med egentid fyller samma funktion oavsett om vi är introverta eller extroverta. Introverta personer har bara ett större behov av egen tid menar Virginia Thomas som är psykologiforskare.

Vi kan också oroa oss över att personer i vår omgivning ser ut att föredra att tillbringa sin lediga tid i ensamhet. Jag har många gånger mött föräldrar som oroat sig för att deras tonåringar är för mycket för sig själva.

Författaren Christopher Bergland utgår från aktuell forskning när han menar att: ”Vi behöver utforska anledningen till att en person väljer att tillbringa mycket tid på egen hand”. Redan 2006 publicerades en skattnings-skala med fokus på att mäta olika grader av självvald ensamhet. Skalan byggde på att avsluta meningen ”När jag tillbringar tid i min ensamhet så gör jag det därför att….

Förra året kom forskarna Thomas & Azmite med en kortare version av denna skala som innehåller 14 påståenden att ta ställning till kring självvald ensamhet. Även denna skala bygger på att ta ställning till hur man vill skriva färdigt meningarna: ”När jag väljer att tillbringa tid i ensamhet så gör jag det därför att”:

 1. Det sätter fart på min kreativitet
 2. Jag njuter av tystnaden och stillheten
 3. Jag kommer i kontakt med min andlighet
 4. Det hjälper mig att vara i kontakt med mina känslor
 5. Jag värdesätter privatlivet
 6. Jag kan engagera mig i aktiviteter som verkligen intresserar mig
 7. Det hjälper mig att vara i kontakt med varför jag gör som jag gör
 8. Jag får mer energi när jag är för mig själv
 9. Jag känner mig ångestfylld när jag är med andra
 10. Jag känner mig inte omtyckt när jag är med andra
 11. Jag kan inte vara mig själv tillsammans med andra
 12. Jag ångrar saker jag säger och gör när jag är tillsammans med andra
 13. Jag känner mig obekväm när jag är med andra
 14. Jag känner det som om jag inte hör till när jag är med andra

Hur man skattar på varje påstående på en kontinium från ”inte alls viktigt eller relevant” till att ”det är extremt viktigt och relevant” är avgörande för hur vi upplever självvald ensamhet. Den slutsats som forskarna drog var att människor som väljer att tillbringa tid för sig själva av positiva självvalda anledningar löper betydligt mindre risk att uppleva sin ensamhet som socialt isolerad och förknippad med ett lidande, än de personer som valde ensamhet av anledningen att undvika ett lidande som de upplever i sociala situationer.

Det avgörande är alltså en upplevelse av att ensamheten är självvald och att den är förknippad med en positiv upplevelse som man vill till, inte en negativ upplevelse som man vill ifrån. Det är alltså en stor skillnad om vi söker ensamhet för att vi då kan fokusera på egna kreativa processer eller om det beror på social ångest.

Jag skrev i ett tidigare inlägg om en man som under Coronaepidemin insett att han även innan Corona levt sitt liv isolerad som om det var Corona och att han efter epidemin tänkte ändra på detta. Han hade fått syn på att han levt sitt liv med hög grad av socialt undvikande och hade i denna situation fått syn på en ny riktning som han vill ha i livet. Ett liv med mera kontakt och fler upplevelser tillsammans med andra.

Jag tänker att vi kan ha användning av att titta på denna skala om vi märker att vi väljer att tillbringa mycket tid för oss själva (och inte bara i Coronatider). Och reflektera om det beror på saker vi vill till eller ifrån. Om det är saker vi vill till så gör vi bäst i att bejaka detta förutsatt att vi har tillräckligt med tid tillsammans med andra, men om vi märker att det i högre grad handlar om att vi undviker social kontakt för att komma ifrån en negativ känsla så gör vi bäst i att försöka bryta detta mönster.

Vi kan också använda denna skala som underlag när vi samtalar med ungdomar som väljer att tillbringa mycket tid för sig själva. Tillbringar du helst mest tid i din ensamhet eller tillsammans med andra? Om du ofta tillbringar tid i ensamhet kan du utifrån ovanstående skala se om det beror på sådant som du vill till eller sådant du vill ifrån?