fbpx

D-vitamin – Livräddande

I detta inlägg ska jag berätta om vikten av D-vitamin och om en mycket spännande studie som nyligen publicerats. Studien som är en så kallad randomiserad kontrollerad studie (forskarvärldens mest betydelsefulla typ av studie) visar på att vitamin D kan vara livräddande vid Covid-19. Resultaten från denna studie är minst sagt lovande och exceptionella. Sammanfattningsvis så visade studien på att vitamin-D som gavs intravenöst under pågående SARS-infektion helt kunde eliminera risken att dö och halvera risken för intensivvård hos personer som var inlagda för sjukhusvård på grund av Covid-19.

I studien som är gjord i Spanien följde man 76 inneliggande patienter med pågående lunginflammation till följd av Covid-19. De 76 patienterna delades slumpmässigt in i två grupper. 50 patienter fick D-vitamin i hög dos intravenöst och 26 patienter utgjorde kontrollgrupp. Läs mer om det exakta behandlingsprotokollet i studien som är refererad längst ner i inlägget.

Resultaten visade att i kontrollgruppen (som inte fick vitamin D) i 50% av fallen behövde intensivvård. I den grupp som fick vitamin D behövde bara 2% intensivvård. I kontrollgruppen dog två patienter. Och i gruppen som fick vitamin D dog ingen patient. Resultaten betyder att skillnaden mellan om man behövde intensivvård med hög sannolikhet berodde på tillskottet av vitamin D. Alltså att sambandet var kausalt. Slutsatsen i studien var att en högre dos Calcifediol (25-hydroxy, vitamin-D) under behandlingstiden på sjukhuset på ett avgörande sätt minskade risken för att Covid-infektionen skulle bli allvarlig. Dessa resultat måste dock upprepas i större studier (replikeras) innan man kan dra helt säkra slutsatser. Det är också viktigt att påpeka att studien undersöker effekten av intravenös behandling mot pågående Covid-infektion, och inte kosttillskott av vitamin D.

Den funktion som vitamin D har i detta fall är att det potentiellt minskar risken för den farliga ”cytokinstorm” som kan uppstå i samband med Covid-19. Vidare kan vitaminet underlätta läkning av lungans barriärskydd och se till att den förblir intakt under infektionen.

Om resultatet av denna studie står sig så innebär det att D-vitamin kan förändra spelplanen när det kommer till denna pandemi. Även om mer forskning behövs kring vitamin D och Covid, så kan det under dessa extraordinära tider vara bra att vara lite extra noga med att man ligger på en bra nivå när det gäller vitamin D kan vara en bra idé. Att ligga någonstans i mitten av referensområdet kan vara bra. Att ligga både under och över dessa nivåer kan vara relaterat till ökad risk för ohälsa. Jag föreslår att du själv tittar på hur du ligger till och inte nöjer dig med beskedet att du ligger inom referensområdet om det innebär att du ligger nära den undre gränsen. Vi vill att dessa nivåer ska vara optimerade. Det är mycket viktigt att komma ihåg att D-vitamin i för höga doser kan vara toxiskt. Därför kan det vara på sin plats att testa sina nivåer av vitamin D och se till att man ligger optimalt under denna period. Ibland har man möjlighet att testa sin nivå av D-vitamin på sin hälsocentral. Man kan även beställa ett sådant test via Werlabs: https://werlabs.se/blodprov/d-vitamintest/

Viktigt att tänka på när det kommer till D-vitamin är att äldre personer har betydligt svårare att ombilda solljus till vitamin D. När vi är i 70-årsåldern har vi ungefär bara 20 % förmåga att producera vitamin D jämfört med när vi var i 20-årsåldern. Behovet av D-vitamin ökar därför när vi är äldre. Det är också bra att känna till att vi här uppe i norden inte kan tillgodogöra oss D-vitamin via solljus under den höst och vinter. Ytterligare en sak att tänka på är att mörkhyade personer löper ökad risk att få D-vitaminbrist när de bor långt norrut på jordklotet.

Jag kommer personligen inte vänta på att resultaten av denna studie kommer att replikeras. Jag kommer att se till att både jag och mina nära och kära ser till att optimera nivåerna av D-vitamin nu under pandemin eftersom det har andra positiva hälsoeffekter. Jag avråder från att experimentera med höga doser D-vitamin på egen hand. Ett sådant protokoll ska administreras och följas av sjukvårdspersonal. Däremot kan vi alla testa våra värden och se till att vi ligger optimalt. Vi kan också tänka till runt vilken mat vi äter. Vi hittar vitamin D i fet fisk som lax, sill och makrill, kalvlever, smör, ägg-gula, ost, mjölk, svamp, sojabönor, persilja. Att ligga bra vad gäller D-vitaminnivåer är skyddande mot annan ohälsa. Har du koll på dina D-vitaminnivåer? Brukar du ta tillskott av vitamin D under vinterhalvåret?

Dela gärna så att ditt nätverk kan ta del av denna information!

Du vet väl att du kan anmäla dig till mitt inspirationsbrev. Fördelen? Ja, om du gillar det jag skriver så är det ett bra sätt att inte missa några inlägg. Du får ett mail varje gång jag lagt ut något nytt, vilket vanligen är en gång i veckan. Anmäl dig genom att scrolla längst ner på sidan och registrera ditt namn och mailadress.

Här hittar du länk till studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871238/