fbpx

Minska negativt tänkande

Idag ska vi titta lite närmare på detta med negativt tänkande. Vi dras ofta till negativt tänkande då det evolutionärt varit kopplat till vår överlevnad. Att ha fokus på faror och sådant som kan gå snett har hjälpt oss att förekomma dessa faror och hjälpt oss att överleva.

Våra hjärnor har något som brukar benämnas A negative bias. Med det menas att våra hjärnor automatiskt dras till negativ information. Våra hjärnor är skapta så att de ska vara väldigt aktiva på att lära av negativa erfarenheter för att kunna undvika dessa i framtiden och på så vis öka chanserna att överleva. Detta har varit framgångsrikt för vår arts överlevnad. Vår evolution tar lång tid på sig att anpassa sig. Vi är därför hänvisade till hjärnor som har detta överdrivna fokus på hot även om vi idag inte lever på savannen med alla de hot och faror som lurade där.

När vi fokuserar på hot så aktiveras vårt stress-system. Syftet är att mobilisera extra resurser för att kunna hantera hotet i fråga. Detta är väldigt ändamålsenligt när det hanterar om kortvariga reella hot. Men inte lika ändamålsenligt när vi aktiverar detta system kopplat till negativa tankar som vi kan ha om oss själva, om vårt förflutna och vår framtid.

Om vi stannar upp och lägger märke till våra tankar så som vi gör när vi mediterar så kan vi lägga märke till att våra tankar ofta processar negativ information. Att lägga märke till dessa våra negativa tankar är hjälpsamt och att se de mönster som vi ofta har i vårt negativa tänkande. Vi kan likna detta med en spellista som går på repeat, där samma låtar spelas om och om igen.

Det är viktigt att vi inte dömer oss själva för våra negativa tankar utan ser att detta beror på hur våra hjärnor är formade av evolutionen och våra livserfarenheter. Att försöka stoppa tankarna brukar inte heller vara speciellt framgångsrikt. Men att lägga märke till tankarna ökar distansen till dem och ger oss en ökad frihet i hur vi ska förhålla oss till dem.

Om vi säger till oss själva Jag har tanken att jag...(fyll i med valfri negativ tanke). Säg sedan till dig själv: Jag har fastnat i ett negativt tankemönster. Fråga sedan dig själv: Är denna tanke verkligen sann? Därefter kan vi ställa oss själva frågan: Vinner jag något på att älta/oroa mig för detta? På detta sätt kan vi minska de negativa tankarnas påverkan på oss. Vi kan få ett friare förhållande till våra tankar.

Brukar du lägga märke till att du fastnat i ett negativt tänkande? Vad brukar hjälpa dig att släppa dina negativa tankar?