fbpx

Leva med en traumatiserad person

Att stötta sig själv och sin närstående

I denna serie inlägg om psykologisk trauman har jag tidigare skrivit om vad trauma är, vad som kan ge upphov till trauma, vanliga symtom efter trauma. I förra veckans inlägg gick vi igenom hur vi kan hjälpa oss själva när vi råkat ut för något traumatiskt. I detta inlägg ska vi titta på hur det kan vara att vara närstående till någon som drabbats av ett trauma. Vi kommer att ta upp hur du kan stötta både dig själv och din närstående efter att denne varit med om något traumatiskt.

En traumatisk händelse drabbar även den drabbades närstående. Det är naturligt att de svåra känslor som den närstående har påverkan människor i dennes närhet. Vi känner med våra nära och kära och det är svårt att se när de lider. Det kan också vara svårt att höra om det inträffade. Det är viktigt att ändå våga fråga och att visa att vi är redo att lyssna. Att ha fokus på vad var och en behöver under den svåra perioden är viktigt. Att ställa frågan ”Vad behöver du?” och till sig själv ”Vad behöver jag?

Att nyfiket tillsammans utforska vad som kan hjälpa personen i fråga att lugna ner sig. ”Vad kan personen själv göra” Det kan du läsa mer om i mitt förra inlägg som handlade om hur vi kan hjälpa oss själva när vi har det svårt https://www.bodilleijonklo.se/2021/05/09/att-hjalpa-sig-sjalv-efter-ett-trauma/. Men även ställa frågan ”Vad kan jag hjälpa dig med?” Det här kan vara bra att prata om i en lugnare situation (känslorna kommer att variera). Att prata om det när det är lite lugnare kan hjälpa dig som närstående att veta hur du ska stötta när personen har starkare känslor.

Att som närstående hjälpa till att stötta upp rutiner har ett stort värde. Rutiner skapar trygghet. Det kan också vara hjälpsamt att tillsammans fundera på vad personen tyckt om att göra tidigare. Och lägga fokus på sådant som fått en att känna sig trygg men även sådant som personen i fråga vanligen brukar uppskatta att göra. Det kan handla om vilken musik, filmer, böcker personen vanligen brukar uppskatta. Eller vilken form av fysisk aktivitet som brukar kännas bra.

När man varit utsatt för ett trauma så kan man ha problem med koncentration och fokus. Här kan det vara bra att hjälpa sin närstående att göra realistiska planeringar och att planera in återhämtning under dagarna. Med återhämtning så kan man gärna tänka sådant som kontrasterar mot det som personen i fråga vanligen gör på dagarna.

Om personen i din närhet har mardrömmar och ofta vaknar upp och känner sig rädd och desorienterad så kan du vara till hjälp genom att påminna personen var den befinner sig någonstans, hur gamma personen är, vem du är, vilket år det är, vilken tid på året som det är och påminna din anhörige om att den är trygg nu. Det hjälper din anhörige att förflytta sig från traumatid till att vara här och nu. Att ha tillgång till ett så kallat närvaroankare (ett föremål från här och nu, ett foto, en sten) eller något annat som man har för ändamålet på sitt nattygsbord. Som anhörig kan man påminna om att personen kan ta hjälp av sitt närvaroankare för att förankra sig här och nu. Om personen sover dåligt och har mer mardrömmar vissa nätter så kan det vara hjälpsamt att hjälpa din anhörig att fundera på hur det kan påverka dagen efter och vilka behoven är efter en sådan natt.

Om personen som drabbats av trauma har svårt för fysisk kontakt, kanske efter att ha utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkt, fysisk misshandel. tortyr eller annat är det viktigt (vilket det såklart är i alla relationer) att vara lyhörd för vad som känns bra för den personen när det gäller fysisk närhet. Det kan ta lång tid att bygga upp tillit. Att ha som vana att alltid fråga innan man man tar initiativ till fysisk kontakt om det är ok ”Är det ok att jag ger dig en kram?” . Detta bygger upp tillit.

Vi kan bara vara till hjälp för våra anhöriga om de låter oss vara det. Som närstående kan man behöva eget stöd för att orka med situationen. Att ha fokus på egna behov är jätteviktigt och att kunna sätta egna gränser. Att se till att återhämta sig. när vi tar hand om oss själva är vi också till bäst stöd för våra närstående.

Dela gärna inlägget om du tror att andra har glädje av att läsa inlägget. Du delar inlägget genom knapparna längst ner i inlägget.