fbpx

DNA-analyser

Genanalyser

Genanalyser är ett fantastiskt verktyg i att individualisera hälsoinsatser. Vår genetiska predisponering tillsammans med den miljö som våra gener befinner sig i, exempelvis: vilken kost vi äter, sömn, stress och miljögifter mm avgör vilka gener som slås av eller på, det vill säga vilka gener som uttrycks. Detta område kallar vi för epigenetik. Kunskap om vilka områden man har en ökad sårbarhet inom ger kraft, motivation och riktning till viktiga livsstilsförändringar.

Rätt livsstil utifrån dina gener

Denna tjänst är för dig som vill ha kunskap om hur du med hjälp av din livsstil kan påverka din hälsa. I denna tjänst genomför och analyseras testet DNA-Health. Du får en genomgång av de viktigaste DNA-markörerna kopplade till din hälsa. Utredningen ger ledtrådar till vilken livsstil som är bäst anpassad utifrån just din genetik. Du får svar på hur du kan äta rätt utifrån dina gener. Du får förslag på vad som är viktigt att tänka på vad gäller din livsstil kopplad till just din DNA-profil. Det handlar om vilken kost som passar dig bäst, vilken din genetiska förutsättning är till fettmetabolism, metylering, avgiftning, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet, järnöverbelastning, laktosintolerans, koffeinkänslighet, balans omega-3 och omega-6, saltkänslighet, upplevelse av bittra smaker samt alkoholmetabolism.

I tjänsten ingår testet DNA-Health samt en genomgång av testet och vilka som är just dina prioriterade områden.

  • Analys av viktiga hälsomarkörer kopplat till DNA-Health
  • Individualiserade råd kopplat till analysen av DNA-Health

Pris 4900 kr inklusive tid för återgivning.

DNA-Health and Mind

En DNA-utredning som belyser både genetik kopplad till många olika hälsomarkörer och till hjärnans sjukdomar.  Du får förslag på vad som är viktigt att tänka på vad gäller din livsstil kopplad till just din DNA-profil. Det handlar om vilken kost som passar dig bäst, vilken din genetiska förutsättning är till fettmetabolism, metylering, avgiftning, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet, järnöverbelastning, laktosintolerans, koffeinkänslighet, balans omega-3 och omega-6, saltkänslighet, upplevelse av bittra smaker samt alkoholmetabolism. Du får markörer för kognitivt degenerativa sjukdomar, mood-disorders (depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom & posttraumatiskt stressyndrom) samt till risk för beroendetillstånd – risk för alkohol-, nikotin-, cannabis- & opiatberoende, hetsätning och risktagande beteende.

  • Analys av viktiga markörer kopplade till DNA-Health och DNA-Mind
  • Induvidualiserade råd kopplade till ovanstående analys

Pris 5900kr inklusive tid för återgivning.