fbpx

Funktionsmedicin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som bättre tar itu med den ohälsa vi ser idag. Idag ökar den psykiska ohälsan, den stressrelaterade ohälsan samt olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det är inom dessa områden som funktionsmedicinen har unika verktyg för analys och behandling.

Funktionsmedicin = Friskmedicin. Att utgå från detta sätt att kartlägga och åtgärda är även bästa sättet att förebygga framtida ohälsa. Man ser hälsa som ett positivt och vitalt tillstånd, inte bara frånvaro av sjukdom.

Funktionsmedicin handlar om ett annat sätt att tänka. Man inriktar sig på behandling av patienten som helhet istället för på enskilda symtom. Funktionsmedicin försöker hitta grundorsakerna till varför ohälsa har uppstått och behandlar utifrån det. Genom att förstå kroppens olika system, hur de är relaterade till varandra och hur deras funktion kan återställas kan många kroniska sjukdomar förebyggas, förbättras och till och med hävas.

Funktionsmedicin är ett system-orienterat medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicin ser vi kroppen som ett komplext integrerat nätverk. Man ser kropp och psyke som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, relationer, våra erfarenheter, våra tankar och vår genetik.

Funktionsmedicin arbetar patientcentrerat och utgår från att varje människa är biokemiskt, genetiskt och erfarenhetsmässigt unik.  Man utgår ifrån att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara får rätt förutsättningar. Viktiga delar är fokus på kost, näring, stress, rörelse, sömn och relationer. Funktionsmedicinsk behandling betonar symtomspecifika och individanpassade kost-, närings- och livsstilsåtgärder men kan även bestå av annan typ av behandling. Behandlingen består också av utbildning i hur din livsstil påverkar aktuella symtom och hur du kan upprätthålla hälsosamma vanor över tid.

Funktionsmedicin innebär ett nära samarbete mellan patient och behandlare. Patienten är den som har kunskap om både aktuellt hälsoläge och hälsan genom livet. Behandlaren har kunskap om hur man lägger det funktionsmedicinska pusslet utifrån all data som samlas in via samtal, formulär och labbtester. Patienten har en aktiv roll i sin egen läkningsprocess och behandlingsupplägget sker i samförstånd mellan patienten och funktionsmedicinaren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]