Funktionsmedicinsk utredning

Denna utredning passar dig om du har en långvarig ohälsa som du vill utreda från grunden.  Det kan handla om kronisk trötthet, utmattningssyndrom, depression, ångest, kognitiva nedsättningar, stressrelaterad ohälsa, fibromyalgi, led-och muskelbesvär, allergier och astma, sköldkörtelbesvär, autoimmuna sjukdomar, reumatiska sjukdomar mm. Patienter som väljer att göra denna utredning bör vara ordentligt utredda i den traditionella vården innan utredningen påbörjas.

Denna utredning har fokus på din mag- och tarmhälsa. En god mag- och tarmhälsa är grundläggande för vår hälsa. I utredningen analyseras både tunntarmen och tjocktarmens fungerande samt analys av födoämnesöverkänsligheter och funktionell näringsstatus.

Analys sker även av viktiga DNA-markörer: Fettmetabolism, metylering, Avgiftningsförmåga, Inflammation, Oxidativ stress, Benhälsa, Insulinkänslighet. samt vilken prioritet olika områden har för dig. Du får även markörer för järnöverskott, laktosintolerans, koffeinkänslighet, saltkänslighet mm.

Vi genomför även en omfattande blodanalys. Du får då värden på 43 hälsomarkörer inom områdena: Hjärta/kärl, diabetes, blodstatus, vitaminer & mineraler, sköldkörteln, levern, njurar, CRP (inflammation), för män mäts även PSA (prostata). Du får även en personlig läkarkommentar. I samband med återgivningen får du individualiserade råd vad gäller livsstil, näringoptimering och eventuellt behandlingsupplägg.

Pris: 34000 kr

Återgivning av tester kan ske antingen på mottagningen i Östersund eller digitalt via Zoom eller Skype.