fbpx

Funktionsmedicinsk utredning

Denna utredning passar dig om du har en långvarig ohälsa som du vill utreda från grunden.  Det kan handla om kronisk trötthet, utmattningssyndrom, depression, ångest, kognitiva nedsättningar, stressrelaterad ohälsa, fibromyalgi, led-och muskelbesvär, allergier, sköldkörtelbesvär, autoimmuna sjukdomar mm. Patienter som väljer att göra denna utredning är oftast ordentligt utredda i den traditionella vården innan utredningen påbörjas.

Vi ställer oss frågan varför

Utredningen har fokus på att kartlägga grundorsaker till din ohälsa. Vi ställer oss frågan Varför du inte mår bra. Stort fokus ligger på att undersöka din mag- och tarmhälsa. En god mag- och tarmhälsa är grunden för vår hälsa. I utredningen analyseras vanligen både tunntarmen och tjocktarmens fungerande samt analys av födoämnes-överkänsligheter och funktionell näringsstatus. Vi kan även mäta dina hormoner, här får du bland annat en bild av balansen mellan dina olika könshormoner och hur din stressrespons fungerar.

Omfattande provtagning och analyser

Vi genomför alltid en omfattande blodanalys. Du får då värden på 43 hälsomarkörer inom områdena: Hjärta/kärl, diabetes, blodstatus, vitaminer & mineraler, sköldkörteln, levern, njurar, högkänsligt CRP, Homocystein (inflammation), för män mäts även PSA (prostata). En läkare går igenom dina prover och du får en skriftlig läkarkommentar. Vi tittar även på dessa prover med funktionsmedicinska glasögon. Vi är intresserade inte bara av att identifiera brister vi vill optimera din hälsa. I samband med återgivningen får du individualiserade råd vad gäller livsstil, näringsoptimering och eventuellt behandlingsupplägg.

Var beredd på att göra livsstilsförändringar

Om du vill göra denna utredning så bör du vara medveten om att du kan behöva göra livsstilsförändringar som hjälper dig att förbättra din hälsa. Med denna utredning så får du stor kunskap om hur just din inre miljö ser ut och hur du kan förbättra den.

Pris

Pris: 3900 kr för inledande samtal och 3900 kr för återgivningssamtal. Pris för tester och ytterligare uppföljningar och ev behandling tillkommer. Provtagningen är omfattande och kostnaderna för dessa hamnar ofta på mellan 15000-20000 kr beroende på vilka tester vi kommer överens om att du ska göra. Vi skräddarsyr din utredning utifrån hur dina hälsobesvär ser ut.

Återgivning av tester kan ske antingen på mottagningen i Östersund eller digitalt.

Välj till DNA-analys

Du kan även välja att göra en DNA-analys i samband med denna utredning (rekommenderas). Analys sker då av DNA-markörer för: Fettmetabolism, metylering, Avgiftningsförmåga, Inflammation, Oxidativ stress, Benhälsa, Insulinkänslighet. samt vilken prioritet olika områden har för dig. Du får även markörer för järnöverskott, laktosintolerans, koffeinkänslighet, saltkänslighet mm.