fbpx

Peak Performance

Det här är tjänsten  för dig som behöver prestera på topp. Det kan handla om personer som är aktiva inom elitidrott eller har ett krävande jobb eller en livssituation som kräver att du kan prestera på topp. Tjänsten vänder sig även till personer som vill vill öka sin förmåga till fokus och effektivitet. Det är också en bra tjänst för dig som vill förebygga ohälsa i framtiden. Tjänsten syftar till att öka balans i livet och till att öka ditt mentala fokus för att bättre kunna jobba effektivt mot dina mål.

Denna tjänst innebär analys av flera olika tester som DNA-tester: Du får DNA- markörer för: Fettmetabolism, metylering, avgiftningsförmåga, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet samt vilken prioritet olika områden har för dig. Du får även markörer för järnöverskott, laktosintolerans, koffeinkänslighet, saltkänslighet mm.

Test för funktionell näringsoptimering. Här får du en bra bild av av din metabolism: Fettsyremetabolism, kolhydratmetabolism, energiproduktion på mitokondrienivå (citron-syra cykeln), b-vitamin markörer, neurotransmittormetabolism, oxidativ stress & antioxidanter, detoxifieringsmarkörer, markörer för bakterie och jästprocesser. I anslutning till denna analys får du förslag på näringsämnen och tillskott som kan rätta till eventuella näringsobalanser.

Test av mag-tarmfunktion. Här får du kunskap om hur din tunntarm, och tjocktarm fungerar. Samt analys av födoämnesöverkänslighet. Du får kunskap om hur du tar upp olika näringsämnen, hur din tarmflora ser ut, inflammatoriska processer, immunologi och kortkedjiga fettsyror.

I den mycket omfattande blodanalysen får du värden på 43 hälsomarkörer inom områdena: Hjärt/kärlhälsa, diabetes, blodstataus, vitaminer & mineraler, sköldkörteln, lever, njurar, CRP (inflammation). Denna utredning ger förutsättningar och kunskaper för en individualiserad optimering och prevention utifrån många viktiga hälsomarkörer.

Mental fitness. Du får redskap för att stärka din mentala förmåga. Här handlar det om att hitta optimalt fokus och balans för hållbar prestation på topp.

  • Kunskap om viktiga livsstilsfaktorer
  • Stor Hälsoenkät
  • Mental Fitness
  • Individualiserade råd vad gäller livsstil, kost och näring baserade på dina testresultat.

Pris: 3900 kr för det inledande samtalet, 3900 kr för återgivningssamtal. Till detta kommer kostnader för ytterligare uppföljningar och provtagning beroende på vilka tester du vill ta. Vanligtvis mellan 15000-20000 kr