fbpx

Så blir du mentalt vältränad

Mental fitness

Så här i OS tider när vi riktar vårt fokus till våra idrottares prestationer tänkte jag stanna upp i detta med att prestera. Oavsett om vi är elitidrottare eller vill prestera på topp inom något annat område så behöver vi vara mentalt i form. Detta inlägg handlar om hur vi kan stärka upp vårt mentala fungerande, vår mentala fitness, om hur vi blir mentalt vältränade.

Peak Performance

Många elitidrottare lägger enormt mycket tid på att träna sina kroppar för att kunna prestera maximalt. Människor som är framgångsrika inom andra områden har ofta studerat och tränat mycket. Ofta läggs inte lika mycket fokus på att träna den mental biten som är en lika viktig del.

Hantera press

För att ha tillgång till våra resurser måste vi kunna hantera stress. Vi måste ha tillgång till hela vår hjärna för att kunna fatta bra beslut. När vi är fokuserade och inställda på det vi vill utföra så fungerar vi som bäst. När vi är stressade har vi inte samma tillgång till vår kognitiva förmåga. Under stress är vår hjärna i fight/flight mode och mest inriktad på överlevnad. En lagom mängd stress kan hjälpa oss att steppa upp och prestera men en för hög grad av stress kan innebära att du presterar sämre och fattar sämre beslut.

Vem är jag utan mina prestationer

Jag tänker att något av det viktigaste av allt när det gäller att våga satsa på att bli riktigt bra på något är att vara trygg med vem man är utan prestationen. Att känna att man duger och att man har annat som är viktigt i ens liv. Om allt står och faller med ens senaste prestation då leder risken för misslyckande lätt till stress.

Hur kan man då jobba på det om det känns som om allt handlar om att prestera? Jag har tidigare skrivit om självkänsla i mitt inlägg om att bli vän med dig själv där finns det en del skrivet. https://www.bodilleijonklo.se/2019/12/08/bli-van-med-dig-sjalv-2/

Livskompass

Du kan även jobba med en livskompass, att fundera vad som är viktiga värden för dig inom många olika områden såsom: Familj, vänskap, intima relationer, fritid, samhällsengagemang, hälsa mm och börja ta viktiga steg i rätt riktning härifrån och framåt. Hjälpsamt kan även vara att fokusera på det man faktiskt har i livet exempelvis människor som man tycker om, hälsa, tak över huvudet, mat, fred etc. Att verkligen värdesätta det man har gör att ett eventuellt misslyckande inte är hela världen.

Vi presterar allra bäst och har som allra roligast om vi utgår från en trygg position där vi vill prestera utifrån en drivkraft att utvecklas och av nyfikenhet och glädje vilja bli så bra som möjligt.

Att lära av våra misstag

Att söka prestation utifrån att till vilket pris som helst vilja undvika att misslyckas och där misslyckande upplevs som att jag som person är misslyckad är ingen bra källa till drivkraft.

För att bli bra på något måste vi såklart lägga ner mycket tid på att träna på det vi vill bli bra på. Att fokuserat jobba på förbättring. Att jobba hårt och målmedvetet. Om vi lär oss av våra misstag och fortsätter att öva kommer vi att utvecklas.

Det här handlar om att vara en god vän till oss själva i såväl med- som motgång. Att vara förstående gentemot oss själva när vi misslyckas hjälper oss att utvecklas. Vi kan likna detta med att vara en stöttande inre coach till oss själva.

Sömnens betydelse

Sömn är otroligt viktigt när vi vill utvecklas och bli bra på något. Både att ta en tupplur och att sova ordentligt på natten. När vi sover integreras våra färdigheter och vår uppbyggnad sker som mest effektivt. Ju mer vi utvecklas desto mer måste vi sova. Sömn av bra kvalité är en viktig del av vara mentalt vältränade.

Full närvaro

Så hur håller man då ett koncentrerat fokus om det är det som krävs för att prestera i en given situation? Full koncentration handlar om ett fullt närvarande sinne, ett sinne fritt från störande tankar på framtiden och på sådant som hänt i historien, fri från krav och oro.

Vi kan träna vårt mentala fokus genom att träna på att vara medvetet närvarande. Att meditera hjälper oss att träna på att vara närvarande i nuet. När vi är medvetet närvarande i nuet kan vi inte samtidigt oroa oss för framtiden eller älta misstag som skett tidigare.

Om vi har övat oss i att lägga märke till störande tankar och tränat på att släppa dessa kan vi också lättare göra det i ett tävlingssammanhang. Om vi har tränat på att rikta vårt fokus har vi också större möjlighet att rikta vårt fokus dit vi behöver det när det är skapt läge. Att försöka kämpa sig till ett tillstånd av koncentration går inte. Själva kämpandet leder oss åt motsatta håll.

Koncentration som leder till framgång förutsätter skicklighet, glädje och utmaning. Skicklighet utifrån att ha ihärdigt övat och tränat, glädjen i att göra något man älskar att göra och är skicklig på och en utmaning på lagom nivå. Vi vill i en given situation prestera precis så bra som vi har förmågan att göra.

Målmedvetet hårt arbete tillsammans med förståelse och tålamod för att utveckling tar tid, kommer tillsammans med acceptans för att vi ibland misslyckas, att hjälpa oss att utvecklas till att bli så bra som vi bara kan! Med rätt utgångspunkt blir ett koncentrerat fokus i riktning mot våra mål fyllt av glädje i att utvecklas.