fbpx

Vilka mål har du för 2020?

Att så här i början av året stanna upp och fundera kring vad man vill åstadkomma under det kommande året kan hjälpa oss att fokusera på det som är verkligen viktigt för oss. Livet idag innehåller sådan mängd av distraktioner att det är avgörande att vi vet vad vi vill prioritera för att använda vår tid på bästa sätt. Utan tydlig målsättning riskerar vi att fånga alla bollar som kastas åt vårt håll och på så vis kanske lägga vår tid på mindre viktiga saker och inte prioritera det som är viktigt för oss själva i grunden.

För att veta vad vi vill lägga vår tid på så behöver vi ha en idé om vart vi är på väg, vad vi sätter värde på i vårt liv. När vi har en klarare bild av det så är det lättare att sätta upp mål för det kommande året. Våra värderingar bör avspeglas i de mål som vi sätter. För att förtydliga detta så kan vi likna våra värderingar med en riktning som vi går mot under ett helt liv och ett mål kan ligga i linje med denna riktning, men är något tydligt som vi kan uppnå.

Det handlar om att välja några områden och sätta tydliga mål inom dessa. Därefter behöver vi bryta ner dessa mål till mindre delmål. Vi kan exempelvis dela in året i fyra tremånaders-perioder och fundera på vad vi behöver åstadkomma under varje tremånaders-period för att nå vårt större mål under året. Denna tremånaders.period kan därefter brytas ner i tre separata månader och vi kan i början av varje månad fundera kring vad vi behöver åstadkomma under den kommande månaden för att nå vårt tremånaders mål.

Därefter kan vi i början av varje dag välja ut en prioriterad uppgift att göra under den aktuella dagen. Detta för att tydligt fokusera vår energi på den allra viktigaste uppgiften för dagen. På detta vis får vi en tydlig koppling mellan det vi jobbar med här och nu och det som vi vill uppnå på längre sikt, vilket är kopplat till det som är genuint meningsfullt för oss i vårt liv.

Detta sätt att jobba med målsättningar fungerar oavsett om det handlar om mål som vi har i relation till vårt arbete eller om det handlar om mer privata mål. Vilka är dina mål för 2020?