fbpx

Tillsammans

Vi människor är födda med förmågan att ge och ta emot kärlek. Vår förmåga att knyta an till andra människor är avgörande för vår överlevnad och för vårt välmående. I den allra mest omfattande studien om hälsa har man sett att goda relationer bäst är det som predicerar ett långt och lyckligt liv.

Vi vet att en känsla av samhörighet och att ingå i goda sammanhang ger oss en känsla av mening i våra liv. Varför är det då så att så mycket av det vi lägger vår tid på är andra saker som inte ger oss samma känsla av mening? Vi behöver alla stanna upp och fundera kring vilken roll som vi vill att andra människor ska ha i våra liv.

Långt ifrån alla har den kontakt med andra som de skulle önska. Ofrivillig ensamhet är ett stort problem i vårt samhälle och bidrar till mycket ohälsa. Ofrivillig ensamhet är nämligen väldigt stressande för oss människor.

I Sverige äter drygt en miljon människor antidepressiva läkemedel. Men det är sällan en substans i ett läkemedel vi lider brist på (även om det kan vara till hjälp tillsammans med andra åtgärder). Tänk om läkarna på hälsocentralen hade haft möjlighet att skriva ut goda relationer och meningsfulla sammanhang på recept. Då skulle många av de underliggande orsakerna till ohälsa åtgärdas i grunden.

Vi människor har en tendens att skämmas över ensamhet, vilket gör att vi döljer den och undviker att prata om den eller att söka hjälp för den. Vi tänker lätt att det är något fel på oss om vi är ensamma. Men för att skapa meningsfulla relationer så måste vi närma oss vår sårbarhet. Att visa sårbarhet för oss nämligen närmare andra människor. När vi är sårbara så låter vi andra lära känna vårt äkta jag.

Vivek Murthy har skrivit boken ”Together – The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World” där han skriver om den läkande förmåga som samhörighet har för oss människor. Han tror på att vi ska sätta relationer högst upp på vår agenda och att hjälpa andra kan vara en kraftfull motkraft emot ensamhet.

Han pratar om att avsätta och prioritera tid för kontakt med andra människor. Vilket vi kan göra även om vi behöver befinna oss i karantän idag. Vi kan skriva till en vän, vi kan ringa och prata på FaceTime. Han pratar också om kvalitén i våra relationer. Att vi upplever att våra relationer är djupare och mer meningsfulla när vi är närvarande när vi möter andra människor. Att en kvart med fullt fokus kan upplevas bättre än flera timmar då vi har vårt fokus på våra digitala plattformar i lika hög grad. Jag har alltid satt värde på att vi i vår familj ska äta tillsammans och att vi då lägger bort våra mobiler. Det ger oss dagligen en stund att sitta ner och samtala tillsammans. Allt för ofta ser jag människor som befinner sig i sin egen lilla bubbla samtidigt som de är tillsammans med andra.

För några veckor sedan var jag med i ett radioprogram på Sveriges Radio och pratade om min bok. Jag avslutade då med att skicka med lyssnarna en utmaning och jag tänkte att jag även skulle avsluta detta inlägg med att ge er samma uppmaning:

Lägg några minuter varje dag under de kommande dagarna på att skicka ett positivt budskap utåt. Det kan vara att du uttrycker tacksamhet till någon person som du har i ditt liv eller någon person som har hjälpt dig. Det kan också handla om en lärare eller någon annan vuxen som varit betydelsefull för dig tidigare i ditt liv. Om du gör detta under minst tre dagar kommer det att möjliggöra att du upplever mera glädje och att du upplever att dina relationer är djupare och mer meningsfulla.