fbpx

Det vi människor ångrar

För någon vecka sedan skrev jag om vikten av att ha kontakt med vår dödlighet och med vår framtida 100-åring, det vill säga det riktigt långsiktiga perspektivet för att här och nu kunna göra rätt prioriteringar. Jag tänkte fortsätta lite på samma tema i detta inlägg.

Jag tänkte ta upp detta med vad vi människor kan ångra när vi ligger inför döden. Den australienska sjuksköterskan Bronnie Ware har länge jobbat med människor i deras slutskede. Hon har skrivit en bok där hon sammanställt de vanligaste temana kring vad vi kan ångra i livets slutskede. Boken heter ”The Top Five Regrets of the Dying”. Här följer en kort sammanfattning av dessa:

Jag önskar att jag haft modet att leva ett sant liv gentemot mig själv, inte det liv som andra förväntat sig att jag skulle leva. Det här är det vi allra oftast ångrar. När vi ligger för döden och livet nästan är över och vi tittar tillbaka på det så är det lätt att se hur många drömmar som vi aldrig förverkligade.

Jag önskar att jag inte hade arbetat så hårt. Många män har enligt Bronnies erfarenhet gett uttryck för detta tema. Det som de ångrar att de missat var många gånger barnens uppväxt.

Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Många av oss trycker ner våra känslor för att inte stöta oss med andra. På så vis hindras vi från att uttrycka det som är viktigt för oss och utvecklas inte som vi skulle kunna om vi var mer sanna mot oss själva och våra känslor.

Jag önskar att jag hade fortsatt hålla kontakten med mina vänner. Vi värdesätter ofta värdet av vänskapsrelationer för sent i livet. Ibland blir vi så upptagna av våra egna liv att vi tappar fina vänskapsband.

Jag önskar att jag tillåtit mig själv att vara lyckligare. Många gav även uttryck för att de allt för sent insett att glädje kan vara något av ett val, eller något vi ger oss själva tillåtelse eller inte tillåtelse att vara. Att vi många gånger gör saker av gammal vana som egentligen inte skänker oss någon glädje.

Vad kan vi då lära oss av dessa samtal i livets slutskede? Ja, några saker kan vara att det är viktigt att försöka att uppfylla i alla fall några drömmar som vi har medan vi fortfarande har hälsan så att vi kan göra det. Vi kan också fundera om vi genom att förenkla vårt liv kan få ekonomiskt utrymme att jobba mindre. Genom att jobba mindre så kan vi skapa mer utrymme och det kan ge möjlighet till nya upplevelser som ger större glädje.

Ytterligare något vi kan ta med oss är att genom att vara ärligare kan vi ge relationer en chans att utvecklas eller se de relationer som vi inte mår bra i ta slut. Vi kan även välja att prioritera våra vänskapsrelationer så att vi inte behöver ångra att vi inte prioriterat detta område. Att se att vi också i viss mån kan välja glädjen genom att göra andra val och att aktivt göra saker som ökar vår glädje.

Planerar du att göra några andra val för att slippa ångra viktiga saker i slutet av ditt liv?