fbpx

Leka för livet

Vi har i några inlägg under hösten haft fokus på vad som kan bidra till glädje och ökad känsla av mening i våra liv. Leken, som i första anblicken kan te sig meningslös och icke-produktiv kan i själva verket ge oss både ökad kreativitet, energi och glädje.

Leker gör vi alla när vi är små. Leken är då en naturlig del av vår utveckling. Vi lär oss att förstå världen när vi leker. Med leken utvecklar vi vår fantasi och vår förmåga att samspela med andra. Vi tränar oss på problemlösning och vår kreativitet stärks. Flera metastudier har sett att lek hänger samman med problemlösningsförmåga.

Leken är något vi delar med djuren och ju smartare ett djur är desto mer leker det. Leken ser ut att ge oss evolutionära fördelar. Man har sett att björnar som leker mest när de växer upp lever längre och friskare liv. Råttor som leker mycket visar på ökad hjärntillväxt och flexibilitet. Hos barn har man sett att lek är associerat med en mängd positiva beteenden som kreativitet, produktivitet, flexibilitet, optimism, empati, samarbetsförmåga, problemlösning och bättre förmåga till stresshantering.

Så att leken spelar en viktig roll för vår utveckling är det nog inte så många som ifrågasätter. Många av oss tappar dock kontakten med leken när vi blir äldre. Som tonåringar tar vi lätt avstånd från lek då vi vill visa på att vi mognat och inte vill bli betraktade som barnsliga och ibland tappar vi denna kontakt för gott.

Som vuxna kanske vi tycker att leken är tramsig och onödig, att den inte är seriös och inte för oss som vuxna. Vi kanske tar bort allt som inte är nödvändigt för att vi tänker att vi ska vara så produktiva som möjligt. Senare tids forskning har pekat på att leken inte bara är viktig för oss när vi är barn. Att leka är ett djupt inre behov över hela vårt liv som hjälper oss att må bra och att att bibehålla goda relationer. Leken hjälper oss även att vara kreativa och produktiva i vårt jobb.

Vi kan definiera lek som en aktivitet för glädje och återhämtning som i sig inte nödvändigtvis är praktisk eller seriös. Leken är frivillig och stressreducerande. Leken kan vara regelstyrd eller helt fri från regler. Många sportaktiviteter är regelstyrda och ett av de områden där vi vuxna kanske tillåter oss att leka. Många vuxna kommer också i kontakt med lek om de har barn eller husdjur.

Leken kan vara både social och något som vi gör för oss själva. Vi kan leka för oss själva i köket och hitta på nya recept eller ta fram en ny melodi på vårt instrument. Här blir det tydligt hur nära lek och kreativitet ligger.

Om vi föreställer oss livet utan kontakt med denna typ av aktiviteter känns det lite tråkigt och torftigt. Jag tänker att denna typ av aktiviteter är en viktig del av att vi människor ska uppleva mening och gemenskap. Vi tänker lätt att lek är motsatsen till jobb men lekens motsats är snarare depression. Om vi tappar kontakten med leken så riskerar vi att hamna i utmattning. Leken är djupt återhämtande för oss människor. När vi är deprimerade så har vi ingen kontakt med lek.

Några tips på lekfulla aktiviteter är: Kurragömma, fotboll, utförsåkning, lekfullt snöbollskrig, kuddkrig, charader, dansa, krocket, kubb, boule, spela brädspel, lajvspel, spela teater, göra musik, kreativ matlagning, måla eller ha en lekfull relation till sin partner.

Idag ägnar sig många åt andra typer av spel såsom tv-spel, mobilspel etc. Denna typ av spel kan såklart innehålla många av de positiva effekter som annan lek har, det kan vara både avkopplande och socialt. Denna typ av spel kan dock riskera att vi blir för stillasittande och i värsta fall beroende. Att variera typen av lek/spel/fritidsaktiviteter tänker jag att vi mår bäst av.

Nu när vi närmar oss julen så får många av oss lite extra ledighet. Här finns det en fin möjlighet att leka såväl inne som utomhus. Det kan vara ett bra sätt att öka den viktiga återhämtningen.

Hur ser din relation till lek ut? Leker du ofta? Mår du bra av att leka? Skulle du vilja leka oftare? Har du tips på roliga lekar nu till julen?