fbpx

Hur man blir kär i livet

Kanske har du funderat på att testa detta med meditation men inte riktigt vetat hur du ska komma igång. Nu i början på januari 2021 har Netflix i samarbete med Headspace lanserat en serie som heter Headspace: en guide till meditation. Serien är animerad och är uppdelad i åtta avsnitt.

Avsnitten tar upp grunderna i meditation och man får exempelvis lära sig hur man släpper taget, hur man hanterar stress, hur man kan leva med mer medkänsla med sig själv och andra och hur man hanterar smärta och ilska.

Ett avsnitt heter just ”Hur man blir kär i livet” – hur härligt låter inte det? Det handlar om hur vi kan lära oss att ta en paus för att ge plats åt tacksamhet och för att lyssna på vårt inre. Något som i forskning visat sig både ge ökad glädje och ett längre liv.

Serien avslutas med ett avsnitt som handlar om hur vi kan uppnå vår fulla potential genom att öppna vårt sinne och jobba med något som kallas vilande vakenhet.

Bakom Headspace står Andy Puddicombe som är en före detta buddistmunk som sedan ett antal år utvecklat meditationsappen som heter just Headspace. Andy lämnade sin karriär inom idrottsmedicin för att bli en munk i Himalaya. Han säger att en av de vanligaste missuppfattningarna om meditation är att man tror att syftet med meditation är att man ska eliminera alla tankar. Men att det egentligen handlar om att betrakta tankarna med lite mer distans. Kännetecknande för hans sätt att lära ut mindfulness är just att avdramatisera och illustrera på ett lättsamt sätt. Länk till Andys sida på Headspace: https://www.headspace.com/andy-puddicombe

Varje avsnitt är 20 minuter och halva tiden ägnas åt utbildning i varför meditation är hjälpsamt för såväl kropp som sinne. Andra halvan ägnas åt att guida en praktisk mindfulnessövning. Att denna serie kommer just nu är nog ingen slump. Många människor mår dåligt och upplever en ökad stress under pandemin. Att då erbjuda denna serie på Netflix som är en av de streamingstjänster som når ut till allra flest människor världen över är ett fantastiskt sätt att få spridning.

Headspace och Calm är de två meditationsappar som har mest utvecklat innehåll. Jag rekommenderar verkligen båda dessa appar. De är väldigt olika i approach men kunskapen är densamma. Det har aldrig varit enklare att komma igång med att meditera.

Brukar du meditera? Eller är du kanske nyfiken på att testa?