fbpx

FOMO

Är du rädd för att missa saker som händer eller tänker du att andra lever mycket roligare liv?

Hört talas om FOMO? – FOMO står för Fear Of Missing Out och kan beskrivas som en social ångest, en rädsla för att gå miste om något som vi tror att andra upplever men inte vi. Denna känsla kan vara stressande och har sin grund i att vi jämför våra liv med det som vi tror att andra har.

Det här kan ta sig uttryck i att vi ständigt försöker vara med överallt, aldrig tackar nej till något och kanske ständigt försöker ha koll på vad alla andra har för sig. Det kan också handla om att vi tänker att vi borde göra sådant som vi tror att alla andra gör.

FOMO är i huvudsak relaterat till användningen av sociala medier. Vi scrollar andra människors flöden och ser de delar som andra väljer att visa upp, vilket allt som oftast är utvalda tillfällen filtrerade för att det ska se just så bra ut som möjligt. Andra människor ser ut att bo mycket finare, äta vacker mat, resa till mer spännande platser och alltid se perfekta ut. Vi gör dessutom ofta en sammanslagen idealbild av allt vi ser och jämför oss med denna samling av orealistiska bilder.

Kanske jämför vi oss även lätt med influensers och modeller och tänker inte på att deras liv och upplevelser är retuscherade och sponsrade av företag som vill sälja sina produkter och att det man får se i de sociala medierna inte är hela sanningen utan noga utvalda och filtrerade delar.

Vi jämför oss sedan med dessa retuscherade liv och tänker att vi borde se ut som dem, ha råd med och uppleva det som vi tror att de andra upplever och känner att våra liv i jämförelse inte är lika fantastiska och intressanta. Våra liv ter sig lätt tråkiga och ointressanta i jämförelse.

FOMO kan leda till svåra känslor. Vi jämför oss, kan känna avundsjuka, skam och ångest. Vi behöver bli medvetna om att vi skapar en berättelse. Vi ser dessa perfekta bilder och kanske börjar fantisera och önska att vårt liv såg ut på det sättet. Detta gör att vi tappar kontakten med vårt eget liv och känner oss allt mer missnöjda med hur det ser ut.

Om vi lägger fokus på det vi inte har så kommer vi alltid att uppleva en brist och känna att något måste förändras för att vi ska bli lyckliga. Så när vi hamnar i dessa tillstånd så behöver vi påminna oss om att detta är en bild som vi målar upp i vårt huvud som inte stämmer med verkligheten och att det vi ser bara är en liten utvald glimt av andras liv.

Hela vårt konsumtionssamhälle bygger på att vi jämför oss och upplever just denna brist och att vi kan bli lyckligare bara vi har det som som vi tror att vi behöver ha för att vara lyckligare.

Förmodligen har coronaepidemin minskat något av denna sociala jämförelse. Inte ens influensers kan ju delta i alla de aktiviteter som de vanligtvis blir inbjudna till eller åka på sponsrade spa-upplevelser eller exotiska resor. Att vara influenser handlar ju många gånger om just detta att bli sponsrade i sin livsstil för att som levande reklampelare få andra att vilja ha detsamma. En form av reklamfinansierat retuscherat liv. I nästa inlägg tänkte jag att vi ska utforska det som kallas JOMO – Joy Of Missing Out.

Hur ser det ut för dig, tror du att du omedvetet jämför dig med det du ser på din skärm medan du scrollar? I så fall hur tror du att det påverkar dig? Tror du att den epidemi vi nu befinner oss i tillfälligt kan ha ändrat på detta?