fbpx

Förebygg utmattning!

 

Vi lever i en tid när den stressrelaterade ohälsan skjutit i höjden. För att utveckla en god fysisk och psykisk hälsa måste vi hitta sätt att minska på stressen genom att återhämta oss oftare och mer effektivt. I detta inlägg tänker jag belysa vad återhämtning kan vara och inspirera dig att hitta de former av återhämtning som just du behöver.

I mitt förra inlägg fokuserade jag på vad stress är och vilka starkt negativa konsekvenser som långvarig stress kan ha för vår fysiska och psykiska hälsa. I detta inlägg vill jag ta upp hur vi med hjälp av återhämtning kan förebygga stress och utmattning.

Trots att stress ligger bakom väldigt mycket av dagens ohälsa så upplever jag att vi inte ser tillräckligt allvarligt på stress och vi tror att vi kan komma undan med att fortsätta som vi gör. Vårt samhälle har drabbats av något av en stressepidemi där den stressrelaterade ohälsan och dess konsekvenser ökar för vart år som går.

Vi lever i en tid där arbetslivet blivit mer slimmat. Vi lever också i något av en prestationsinriktad tid då vi ska prestera såväl på jobbet som på fritiden. Vårt arbetsliv har idag blivit gränslöst i och med att allt fler har möjlighet att jobba hemifrån och allt fler känner att de måste var tillgängliga 24/7. Vi lever i ett informationssamhälle och utsätts varje dag för oerhörda mängder information. Vi har kontakt med andra på ett sätt som vi aldrig tidigare sett i och med att vi är sammankopplade i olika digitala nätverk. Vi är sociala som aldrig förr i våra sociala medier men vi ses allt mer sällan i det verkliga livet.

Allt handlar om information och vi människor lever i ett ekosystem av information. Det sker ett ständigt informationsutbyte mellan vår hjärna, vår kropp och vår miljö. Exempelvis hämtar vårt immunförsvar information om vad som pågår med oss fysiskt och emotionellt och reglerar sitt svar utifrån det.

Vi måste lära oss att prioritera återhämtning och att hitta den återhämtning som är mest återhämtningseffektiv för var och en av oss. Vi behöver alla tillräckligt mycket återhämtning för att få en bra balans i livet där vi kan uppleva välmående och hälsa.

Vi behöver återhämtning i alla möjliga former, vi behöver längre sjok av ledighet, det vi vanligen kallar semester. Vi behöver också våra helger eller andra lediga dagar som ger oss möjlighet att återhämta oss varje vecka. Vi behöver fritid varje dag och både kortare och längre raster när vi jobbar. Vi behöver faktiskt en kortare paus en gång i halvtimmen för att kunna jobba så fokuserat som möjligt. Det kan räcka att gå upp och röra sig lite några minuter om man exempelvis sitter och jobbar vid en skärm.

Men hur återhämtar vi oss då på bästa sätt? Jag brukar informera de personer som jag möter på min mottagning att den mest effektiva sortens återhämtning ofta är den som kontrasterar mot det vi gör, från det som vi behöver återhämta oss ifrån. En person som har ett fysiskt krävande jobb får bäst återhämtning när den tar det lugnt och kanske sitter eller ligger ner en stund. En person som jobbar i en väldigt stimmig miljö får bäst återhämtning när den söker sig till stillhet. En person som jobbar ensam får bästa återhämtningen när den är tillsammans med andra. Detta sätt att tänka fungerar lika bra om du inte jobbar. Om du exempelvis är föräldraledig så har du hjälp av detta sätt att tänka, den bästa återhämtningen då kanske är att få vila från att vara förälder genom att exempelvis träffa dina vänner eller att få fokusera på egna behov emellanåt.

I mitt arbete som psykolog träffar jag väldigt många människor, jag sitter också väldigt mycket stilla i och med att jag sitter i samtal stora delar av dagarna. Så när det gäller min egen återhämtning så brukar jag försöka att ha en mer aktiv återhämtning, jag tar en promenad eller gör lite enkla rörelser mellan mina patientbesök. Viktigt för min återhämtning är även att få vara själv och att träffa människor där min roll inte är att vara psykolog exempelvis att äta lunch med en vän.

Jag tycker också att det är värdefullt att tänka i form av behov. Vi alla människor har behov av olika slag som behöver bli bemötta. Vi har exempelvis behov av näringsrik mat, vatten, rörelse, dagsljus, beröring, ömsesidig närande kontakt med andra och sömn. Vi behöver även möjlighet att få vila från intryck och att få utlopp för kreativitet och skapande. Om vi är medvetna om vilka våra behov är så är det lättare att förstå vad det är vi behöver och som vi inte har fått tillgodosett när vi jobbat. För mig personligen kan det då handla om behov av att fylla på med många olika saker såsom: näring, dagsljus, rörelse, relationer, stillhet och något kreativt.

Ett grundläggande behov hos oss människor är att bli berörda. Mänsklig beröring kan sakta ner hjärtslagen, sänka blodtrycket och minska kortisolnivåerna. Beröring ökar även våra så kallade mördarceller vilka är en viktig del av vårt medfödda immunförsvar som försvarar oss mot hot såsom infektioner och cancer. Den välgörande beröringen ska såklart vara önskad (annars har det motsatt effekt) och helst pågå minst 20 sekunder. En lång kram på minst 20 sekunder har förmågan att effektivt sänka kortisolnivåerna hos oss människor. Det fina är att även om vi inte har någon i vår närhet som kan ge oss en kram så har även att krama om oss själva eller att exempelvis smörja in kroppen ha en stressreducerande effekt! Även att klappa ett husdjur minskar stressnivåerna effektivt.

Värme i alla former har en avslappnande och återhämtande effekt. Att ta ett varmt bad, basta eller gå på bikram yoga är alltså effektiv återhämtning.

Vi människor är också olika personlighetsmässigt. Vissa är mer extroverta och andra mer introverta. Detta påverkar också vad som är mest återhämtande för oss. Om vi är extroverta så får vi en god återhämtning när vi är sociala och tillbringar tid tillsammans med andra. Om vi mer introverta så kan för mycket social kontakt vara stressande och vi kan behöva tillbringa mer tid själva. Här är det viktigt att man själv reglerar detta utifrån det behov man har. Det här kan bli något av en utmaning om två personer som har väldigt olika behov av social kontakt lever i relation, där den ena då vill göra mer saker och vara mer social och den andra har större behov av stillhet och av att vara själv. Det viktiga är att man vet vad man behöver och att man ser till att båda parter i en relation får sina behov tillgodosedda.

Jag hoppas att du med detta inlägg har förstått hur viktigt detta med återhämtning är och att du fått lite idéer om hur du kan tänka kring vad som är bäst återhämtning för just dig utifrån dina behov och utifrån vad som kontrasterar från det du vanligtvis gör om dagarna. Jag kommer i inlägg längre fram att skriva mer om vila och om hur tillräckligt med vila och återhämtning faktiskt gör oss mer effektiva. Jag kommer även att skriva inlägg om meditation som kan vara enormt återhämtande och om sömnen som är vår allra viktigaste form av återhämtning.